Kundinflytande

Som kund och delägare har du möjlighet att engagera dig. Vart tredje år kan du som kund nominera dig som kandidat och välja vem som ska representera dig i vårt fullmäktige, vilket är bolagets högst beslutande organ.

Så fungerar ett kundägt bolag

Om fullmäktige

Högst upp i vår organisation hittar du vårt fullmäktige. Här finns ca 60 kunder som alla bor i någon av de 23 kommuner som ingår i Länsförsäkringar Bergslagens verksamhetsområde. Dessa kunder är med och påverkar företagets framtid och väljer styrelsen.

Vart tredje år får du som har en sakförsäkring hos oss – till exempel en bil, båt eller hus – möjlighet att nominera dig som kandidat till fullmäktige och välja vem som ska representera dig i fullmäktige.

Vad innebär uppdraget i fullmäktige?

Som fullmäktigeledamot är du ambassadör för vårt bolag och representerar alla andra kunder/delägare. Det innebär att du är lyhörd för kundernas behov och önskemål och framför de till bolagets ledning. Genom fullmäktige får vi en viktig dialog som skapar nytta för bolaget och kunderna.

Bolagsstämman

Till bolagsstämman, som oftast äger rum i april, kallas alla ledamöter i fullmäktige. Här väljs bolagets styrelse. Det är sedan styrelsen som utser vd. Uppdraget på bolagsstämman är att:

 • utse styrelseledamöter
 • utse revisor
 • utse valberedning
 • besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd
 • fastställa resultat- och balansräkning
 • besluta om hur årets vinst eller förlust ska disponeras

Fullmäktige har även rätt att få ett ärende prövat på stämman om man lyfter frågan skriftligt och i så god tid att den kan tas med i kallelsen.

Utöver bolagsstämman hålls minst ett fullmäktigemöte per år. Syftet med dessa möten är att ge möjlighet till dialog och att få information om bolagets utveckling. På så vis stämmer fullmäktige kontinuerligt av att verksamheten leds på ett sätt som kan förväntas i ett kundägt bolag. Andra aktiviteter kan förekomma under året och information skickas ofta ut via digitala nyhetsbrev.

Indelning

Länsförsäkringar Bergslagens verksamhetsområde är indelat i sex valdistrikt:

 • Västerås
 • Örebro
 • Lindesberg (inkluderar Ljusnarsberg, Hällefors, Nora, Karlskoga och Degerfors)
 • Sala (inkluderar Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och Heby
 • Köping (inkluderar Surahammar, Hallstahammar, Kungsör och Arboga)
 • Lekeberg (inkluderar Hallsberg, Kumla, Askersund och Laxå)

Antalet ledamöter per distrikt är proportionerligt mot antalet försäkringstagare i regionen. Röstberättigad är den som har en sak- eller motorförsäkring i Länsförsäkringar Bergslagen.

Så går fullmäktigevalet till