Frågor och svar om fullmäktige

Länsförsäkringar Bergslagen är ett kundägt bolag. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är detsamma. Här hittar du svar på vanliga frågor om vårt fullmäktige, som är bolagets högst beslutande organ. Här finns cirka 60 vanliga kunder som är med och påverkar vår framtid och utveckling.

Vad gör fullmäktige?

Fullmäktige är Länsförsäkringar Bergslagens högsta beslutande organ och utser bolagets styrelse.

Bolagsstämman
Till bolagsstämman, som oftast äger rum i april, kallas alla ledamöter i fullmäktige. Här väljs bolagets styrelse. Det är sedan styrelsen som utser vd. Uppdraget på bolagsstämman är att:

 • utse styrelseledamöter
 • utse revisor
 • utse valberedning
 • besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd
 • fastställa resultat- och balansräkning
 • besluta om hur årets vinst eller förlust ska disponeras

Fullmäktige har även rätt att få ett ärende prövat på stämman om man lyfter frågan skriftligt och i så god tid att den kan tas med i kallelsen.

Utöver bolagsstämman hålls minst ett fullmäktigemöte per år. Syftet med dessa möten är att ge möjlighet till dialog och att få information om bolagets utveckling. På så vis stämmer fullmäktige kontinuerligt av att verksamheten leds på ett sätt som kan förväntas i ett kundägt bolag. Andra aktiviteter kan förekomma under året och information skickas ofta ut via digitala nyhetsbrev.

Varför har ni ett fullmäktige?

Länsförsäkringar Bergslagen är ett ömsesidigt bolag vilket betyder att våra kunder också är våra ägare. Vi är med andra ord ett kundägt bolag där kunderna representeras av cirka 60 utvalda kunder i det högsta beslutande organet: Fullmäktige. På så vis är våra kunder med och påverkar bolagets framtid och utveckling.

Vilka sitter i fullmäktige?

I fullmäktige sitter cirka 60 kunder som alla bor i någon av de 23 kommuner som ingår i Länsförsäkringar Bergslagens verksamhetsområde. En fullmäktigerepresentant kan med andra ord vara du själv eller din granne. Gemensamt är att alla representanter är kunder i bolaget och som valts till fullmäktige för att de är lyhörda för andra kunders intressen och behov, och framför dessa till bolagets ledning.

Vem passar för uppdraget att vara ledamot i fullmäktige?

Som fullmäktigeledamot är du ambassadör för vårt bolag och representerar alla andra kunder/delägare. Det krävs att du har ett engagemang för företagets verksamhet och att du är lyhörd för kundernas behov och önskemål och framför de till bolagets ledning. Genom fullmäktige får vi en viktig dialog som skapar nytta för bolaget och kunderna.

Hur ofta träffas fullmäktige?

Kunderna som är med i fullmäktige deltar på cirka tre möten per år.

Får ledamöterna ersättning för att de är med i fullmäktige?

Ledamöterna i fullmäktige får ett arvode som just nu är 3 000 kronor per möte.

Varför har ni val till fullmäktige?

Det är i vårt fullmäktigeval som du som kund och delägare kan engagera dig och påverka bolagets framtid. Under valet har du direkt inflytande över verksamheten genom att välja vilka lokala representanter som ska sitta med i vårt fullmäktige. Representanterna i fullmäktige väljs för en treårsperiod.

Hur ofta är det val?

Valen sker i olika distrikt vid olika år:

2022

 • Köping (inkluderar kommunerna: Surahammar, Hallstahammar, Kungsör och Arboga)
 • Askersund (inkluderar kommunerna: Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå)

2023

 • Västerås kommun
 • Karlskoga (inkluderar kommunerna: Ljusnarsberg, Hällefors, Nora, Lindesberg och Degerfors)

2024

 • Örebro kommun
 • Sala (inkluderar kommunerna: Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och Heby)

Hur går valet till?

Två distrikt per år väljer ledamöter för en treårsperiod. Under maj månad kan kunder som vill engagera sig i bolaget nominera sig själva eller någon de känner, till höstens fullmäktigeval i sitt distrikt. Valberedningen säkerställer därefter att samtliga kandidater uppfyller ställda krav och är lämpliga som fullmäktigeledamöter.

Valet sker sedan via vår webbplats under två veckor i november. Då presenteras kandidaterna för respektive valkrets i en digital valportal och röstberättigade kunder har möjlighet att delta. Inbjudan till valet sker via e-post och i viss mån vykort. Valresultatet presenteras sedan i januari.

Länsförsäkringar Bergslagens verksamhetsområde är indelat i sex valdistrikt:

 • Västerås
 • Örebro
 • Lindesberg (inkluderar Ljusnarsberg, Hällefors, Nora, Karlskoga och Degerfors)
 • Sala (inkluderar Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och Heby
 • Köping (inkluderar Surahammar, Hallstahammar, Kungsör och Arboga)
 • Lekeberg (inkluderar Hallsberg, Kumla, Askersund och Laxå)

Antalet ledamöter per distrikt är proportionerligt mot antalet försäkringstagare i regionen. Röstberättigad är den som har en sak- eller motorförsäkring i Länsförsäkringar Bergslagen.

Vem kan rösta i fullmäktigevalet?

Du som har en sak- eller motorförsäkring i Länsförsäkringar Bergslagen är också delägare. Det år som det är val i ditt distrikt har du som delägare möjlighet att rösta i fullmäktigevalet. Röstberättigad är fysisk och juridisk person som den 15 augusti är delägare i bolaget.

Har du fler frågor?

Om du har frågor om fullmäktige är du välkommen att mejla till fullmaktige@lfbergslagen.se