Samhällsfonden – med omtanke

Länsförsäkringar Bergslagen startade år 2012 initiativet Samhällsfonden. Varje år delar vi ut stipendier på sammanlagt 200 000 kronor. De går till verksamheter som skapar trygghet för människor som lever i utsatta miljöer och på olika sätt arbetar för att lösa samhällets utmaningar.

Alltför många barn och vuxna lever idag i svåra, otrygga och utsatta miljöer. Det finns glädjande nog många lokala initiativ, ofta på ideell basis, som är djupt engagerade för att lösa dessa samhällsutmaningar. Sådana lokala, beundransvärda insatser ligger både oss och våra kunder varmt om hjärtat – därför enagerar vi oss!

200 000 kronor för ökad trygghet

Samhällsfonden är till för att aktivt stödja goda, lokala initiativ som arbetar för att öka tryggheten och minska risken att drabbas av brott, skador eller olyckor. Varje år delar Samhällsfonden ut sammanlagt 200 000 kr till brotts-, skadeförebyggande och samhällsutvecklande arbete, som drivs av privatpersoner och ideella föreningar i Västmanlands och Örebro län.

Samhällsfonden har delats ut under fem år. 2016 var sista året.

 

Vid frågor, kontakta:
Anna-Maria Jonuks
Tel: 021-19 02 00
E-post: anna-maria.jonuks@lfbergslagen.se