Hållbarhet & forskning

Vår hållbara affär

Vårt lokala hållbarhetsarbete på Länsförsäkringar Bergslagen

Strävan efter att erbjuda våra kunder möjlighet till en hållbar ekonomi med bank och försäkringstjänster är kärnan i vår verksamhet och något vi alltid arbetat för.

Att de tre områdena social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är en naturlig och integrerad del i vardagen är grunden för ett bra hållbarhetsarbete. Inför 2019 har vi tagit ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete genom att tydliggöra att våra affärsmål även är hållbarhetsmål, säger Linda Kamsvåg, hållbarhetsstrateg.

Målen har satts utifrån de åtta aspekterna i Vår hållbara affär.

Samhällsengagemang och sponsring

Socialt hållbarhetsansvar

Närheten gör att vi engagerar oss lokalt i de initiativ som betyder något för dig som kund. Med vår hjälp kan fler barn- och ungdomar få en trygg och aktiv fritid.

Vår miljöpolicy

Miljö- & hållbarhetsansvar

Vi jobbar aktivt för att minska bolagets egen miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att undvika skador. Det sparar inte bara pengar utan också på naturens resurser.

Lönsamhet, god etik och bra produkter

Ekonomiskt hållbarhetsansvar

Länsförsäkringar Bergslagen ägs av dig som kund. Vi drivs inte av att generera vinster till aktieägare – vi drivs att ge dig och dina pengar trygghet i vardagen.

Miljöarbete

Vårt arbete för att minska antalet skador gynnar miljön. Men vi gör mycket annat också. Läs om våra initiativ.

Samhällsengagemang

Vår vision om trygghet i vardagen är ledstjärnan både i vår egen verksamhet och i de lokala initiativ vi stödjer.

Hållbarhetsredovisning

Här får du en bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat.

Ansvarsfulla investeringar

Vi är övertygade om att de bolag som tar ansvar för miljö och sociala frågor är de bästa investeringarna.

Forskning

Vi stödjer forskning som skapar en tryggare framtid. Bland annat inom områdena klimat, trafik och bostäder.

Mångfald och jämställdhet

Vårt arbete inom mångfald och jämställdhet hjälper oss skapa trygghet för människor oavsett livssituation.