Initiativ vi sponsrat 2018

Genom Bergslagslyftet sponsrar vi projekt och satsningar som riktar sig till barn och ungdomar. Vi stödjer föreningar, förbund eller initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar. Bergslagslyftet fördelar medel två gånger varje år.

Almby IK erbjuder styrka och teknik till alla

Almby IK har verksamhet inom orientering, skidor och mountainbike. Inom alla sporter krävs teknik och styrka. Syftet med projektet är att i Markaskogen i Örebro bygga ett lockande utegym och olika teknikbanor (sk. ”pumptrack” och ”trappor”) - inte bara för de aktiva i klubben utan också alla andra som rör sig och tränar området. 

Team One Teakwondo stärker familjer och höjer skolresultaten

Team One Taekwondo är belagd i ett socioekonomiskt utsatt område. Klubben som har tillgång till en egen matematikkonsult får bidrag för att erbjuda gratis föräldraledd och individuell läxhjälp med inriktning på matematik. Under läxpassen bjuds det på mellanmål. Detta vill klubben även erbjuda barn och familjer som idag inte är medlemmar och hoppas får fler barn i rörelse och intresserade av Taekwondo.

BK Ett Fyra – mångkulturellt med kärlek och respekt i fokus

Fotbollsföreningen BK Ett Fyra startades i Vivalla i Örebro 2015. Deras värdegrund är kärlek, respekt och skolans betydelse. Vid varje träning förs viktiga samtal med ungdomarna. Klubben får bidrag för att stärka flicklaget, Vivallas första och för att etablera laget i serie- och cupspel. Till det behövs det utrustning i form av bollar, träningskläder och matchställ. I laget ingår flickor från många nationaliteter vilket gör det i hög utsträckning mångkulturellt.

Garphyttans IF Skidor bygger lagkänsla och gemenskap

Längskidåkning är en individuell sport men lagkänsla och gemensamma tävlingsdräkter är ofta avgörande för att våga börja tävla. Dräkterna som ska tåla vinterklimat är dyra i inköp, så klubben hyr ut dessa under säsongen, vilket fungerar bra eftersom barnen/ungdomarna växer. Klubben får bidrag för att fylla på förrådet av uthyrningsdräkter, samt för att kunna åka buss till tävlingar som under vintersäsongen innebär långa resor norrut. Gemensamma resor är miljösmart och gör att fler kan följa med.

Heds IF Fotboll bidrar till trygg och säker träning på hemmaplan

Heds IF Fotboll vill anlägga ett utegym på Hedvallen som ett komplement till motionsspåren och övrig verksamhet. Det bidrar till att fler kan aktivera sig, rör sig och mår bra. Redskapsparken ska passa funktionshindrade och människor i alla åldrar, så att fler kan träna lokalt på ett tryggt och säkert sätt.

Hagateatern Köping skapar förebilder över åldersgränser

I år satsar Hagateatern i Köping på en större föreställning med ca 60 elever på scen. De har valt att sätta upp Pelle Svanslös, med inriktning på sång och dans. Den stora vinsten är att barn och ungdomar i olika åldrar möts och lär känna varandra, får förebilder, blir starka individer och får lära sig nya saker. Men framför allt är det viktigt för barnen att bli sedda och vara en del av ett sammanhang.

Karlskoga kulturskola engagerar 800 barn i Rising Stars

Samtliga lågstadieklasser i Karlskoga bjuds in att delta i det årliga evenemanget Rising Stars. Cirka 800 barn deltar med sång, dans och en gigantisk barnkör tillsammans med den stora kulturskoleorkestern. För nyanlända elever ger Rising Stars kunskap om vårt kulturarv med de klassiska sommarsångerna, och en möjlighet att med musikens hjälp arbeta med svenska språkets uttal, betoning och satsmelodi. Årets show har fått namnet #HEJAKARLSKOGA där syftet är att lyfta Karlskoga genom att ta upp stora personligheter och händelser genom tiderna.

Köpings IS erbjuder träning och samvaro

Köpings IS vill erbjuda ungdomar en möjlighet att lära sig åka skridskor, få nyttig fysisk träning och samvaro med jämnåriga. Ett annat syfte är att engagera nyanlända barn och genom dem en möjlighet att bli en del av det svenska samhället. Föreningen märker en ökad ökande nyfikenhet från dessa barn. De vill också intressera fler flickor att åka skridskor och spela bandy.

BIK Karlskoga satsar på utrustning för unga tjejer

Under de sista åren har antalet hockeyintresserade tjejer ökat snabbt i Karlskoga. I föreningen finns det idag möjlighet att låna utrustning, vilket är en förutsättning att ta emot alla tjejer som vill prova på att spela hockey, utan att själva ha den ekonomiska förutsättningen att köpa grejer. Vårt bidrag går till att fylla förrådet med utrustning för tjejer över 9 år samt en målvaktsutrusning som idag saknas helt.

Munktorps Bollklubb satsar på hjärttrygghet vid fotbollsplanen

Munktorps BK vill införskaffa hjärtstartare, samt utbilda sina ledare i användning av dessa. Målet är att minst en ledare för respektive lag ska ha kunskap om hur utrustningen används. Munktorp ligger en bit ifrån närmaste ambulansstation och vill vara en förening där både ledare, spelare och publik ska kunna vara trygga oavsett vad som händer på eller utanför fotbollsplanen.

Loud Dance Company engagerar elever i grundskola

Loud Dance Company arbetar för unga dansares möjlighet att skapa, utöva och utveckla dansen i Karlskoga. Föreningen kommer att sätta upp en modern tappning av Snövit som heter ”Snövit så mycket bättre” i Karlskoga. En välkänd historia många känner igen. Skolföreställningar engagerar ett stort antal elever från årskurs 1 till 9. 

IK Sturehov anordnar målvaktsskola

För att motverka den utsatta positionen som fotbollsmålvakten har och för att skapa bra relationer mellan olika lag från olika föreningar startar IK Sturehov upp projektet Hovets målvaktsskola. Projektet riktar sig till både flickor och pojkar i åldern 10 till 16 år. Målet är även att senare erbjuda aktiviteten till samtliga föreningar i kommunen.

OK Djerf aktiverar Karlskoga

OK Djerf har sedan 2014 drivit projektet Aktiva Karlskoga och delar årligen ut ca 15.000 kartor till hushållen i Karlskoga. På kartorna finns ett mängd kontroller utmärkta som man ska bege sig till. Kartan täcker ett stadsnära område som varieras varje år. Syftet med projektet är att aktivera invånare i Karlskoga med omnejd och lyfta fram orientering som en sport där alla kan delta, både elit och vardagsmotionärer.

KFUM Örebro Basket startar ledarakademi för ungdomar

KFUM Örebro Basket vill starta en ledarakademi för ungdomar mellan 15-19 år. Akademin kommer att innehålla föreningens grundvärderingar, ledarskap, kostlära, basketlära och olika aktiviteter kopplat till basket och ledarskap. Syftet med akademin är att få fler engagerade och kompetenta ledare inom föreningen som motiverar och inspirerar andra och bli deras förebilder.

Lindesberg Volley utbildar ungdomar till distriktsdomare

Lindesberg Volley satsar hårt på ungdomsverksamheten men saknar idag behöriga domare till deras seriematcher. Nu vill klubben uppmuntra de aktiva ungdomarna att utbilda sig till distriktsdomare, vilket ger dem behörighet att döma seriematcher, turneringsmatcher samt vara funktionärer. På så sätt säkerställs tävlingsverksamheten och det blir roligare att fortsätta med volleybollen samt lockar nya ungdomar att börja.

Örebro Pride förändrar attityder, värderingar och bemötande

Örebro Pride Festival kommer att hållas 24-26 augusti 2018. Där vill föreningen utmana heteronormen och ge en plattform att manifestera mänskliga rättigheter. Utöver de programpunkter som Örebro Pride själva kommer att arrangera kommer även externa aktörer bjudas in till att ansvara för egna programpunkter, detta för att erbjuda besökaren ett brett utbud med stor mångfald. Målet är att förändra attityder, värderingar och bemötande och att hjälpa till att hålla HBTQ-rörelsen levande i Örebro.

Nyckelby Idrottsförening arrangerar Bollkul för i sommar

I sommar kommer barnen i byarna runt Lindesberg ges möjlighet att vid sju tillfällen delta i Bollkul på klubbens anläggning Sörbyvallen. Här kommer de få möta fotbollen på ett lekfullt sätt. Klubben vill även skapa möjligheter för barnen att bli medlemmar i föreningen och att de ska fortsätta träna fotboll.

Junis Askersund ger meningsfull fritid för utsatta barn

Föreningen vill skapa en meningsfull fritid framförallt för flyktingbarn och barn från socioekonomiskt svaga grupper i Askersund. De vill kunna erbjuda olika typer av fritidsaktiviteter för att öka barnens kreativitet och självkänsla. Junis vill framförallt kunna erbjuda upplevelser inom kultur och natur, samt roliga aktiviteter såsom Lek- och busland och besök i simhallen.

Mötesplats Tärnsjö driver språkcafé som integrerar

Mötesplats Tärnsjö (i dagligt tal kallat "Språkcaféet") drivs av en grupp volontärer i syfte att integrera nyanlända invandrare med det svenska samhället. Varje torsdag möts mellan 40 till 70 barn och vuxna för att fika tillsammans och lär sig varandras språk och seder. Det genomförs även andra aktiviteter och utflykter samt ges stöd efter varje individs intresse och behov för att lyckas i vardagen.

Glanshammars aktivitetsförening bygger teknikbana för nybörjare

Glanshammars aktivitetsförenings syfte är att stimulera till fysisk aktivitet genom att erbjuda roliga idrottsverksamheter och gemenskap där alla medlemmar kan delta och utvecklas på sina villkor. Föreningen är inte i första hand inriktad på tävling och sportslig framgång. I år vill föreningen anlägga en cykelteknik-/BMX-bana som inte är för avancerade åkare – utan en där nybörjare kan ta sig runt på BMX- eller MTB-cyklar.

Sala Simsällskap organiserar ungdomstyelse för ett aktivt samhällsansvar

Sala SS tar ett samhällsansvar med att få flera ungdomar att idrotta hela livet. I Sverige är det viktigt med tryggheten och gemenskapen som föreningslivet skapar. De vill initiera och bygga upp en aktiv föreningsanda hos ungdomarna genom att skapa en ungdomskommitté och en ungdomsstyrelse. Målsättningen är att stärka simkunnigheten i Sala, få fler aktiva simmare och behålla dessa högre upp i åldrarna - helst hela livet.

Brandskyddsföreningen Västmanland samarbetar med Here4U

Brandskyddsföreningen Västmanland fortsatter samarbetet med föreningen Here4U och utbildar unga vuxna i brandskydd som sin tur kan förklara för högstadieelever konsekvensen av anlagd brand. Detta projekt vill de nu utveckla med Here4U Mini och även omfatta Flammys Brandskola med inriktning på elever i årskurs 2. 

Sala Wakeboard Förening etablerar miljövänlig kabelpark

Sala Cable park är en relativt nystartad ideell Wakeboard förening med målsättning att etablera en så kallad 2.0 kabelpark för Wakeboard åkning i Sala. Detta är ett miljövänligt och billigt alternativ att åka wakeboard på till skillnad från att åka efter båt. Cabel Wakeboard är en snabbt växande gren inom vatten och wakeboard sporten som lockar många barn och ungdomar. Utöver wakeboard har föreningen som mål att även erbjuda skid- och snowboardåkning på vintern.

Gycklargruppen TRiX sprider cirkusglädje till barn och unga

Under sommaren 2018 kommer Gycklargruppen TRiX för första gången turnera runt i Bergslagen och sprida cirkusglädje till barn och ungdomar. Genom sin cirkusskola vill de förmedla ett "Jag kan"-tänk och påvisa att saker man inte trodde att man kunde faktiskt är möjligt. De vill att deltagandet ska vara gratis så att alla, oavsett etnisk eller socioekonomisk bakgrund ska kunna delta. 

Fagersta Södra IK satsar hållbar ledarrekrytering

Fagersta Södra IK vill skapa en hållbar process som säkerställer deras årliga rekryteringsbehov av 10 nya ledare. Detta för att kunna ta emot alla nya - och behålla befintliga ungdomar i verksamheten. Föreningen jobbar med integrering i en stad som tagit emot en mycket stor andel flyktingar. Det innebär en rad olika aktiviteter, exempelvis att A-lagsspelare anlitas som mentorer i ungdomslagen, uppsökande verksamhet på skolor och olika gruppboenden samt samarbete med kommun, SFI och Arbetsförmedling.

Hallsta Ridklubb ordnar fritidsverksamhet för mer empati, ödmjukhet och ansvar

Ridklubben vill utöka sin fritidsliknande verksamhet som kallas för ”Hästis”. Där erbjuds barn mellan 7-12 år att under trygg ledning vara i stallet mellan klockan 14-18 på vardagar, helgdagar på skollov. Ledaren ordnar även olika aktiviteter med hästinriktning. Syftet med projektet är att få fler barn att vara i stallet och läsa sig mer om empati, ödmjukhet och ansvar.

Salaortens Ryttarförening lånar ut säkerhetsvästar till barn

Då verksamheten och antalet ridande barn i 4-10 årsåldern har ökat mest på Salaortens Ryttarförening vill klubben erbjuda säkerhetsvästar som passar till barn i de lägre åldrarna. En säker miljö i stallet och på lektionsverksamheten är mycket viktig. Låneutrustning är en viktig del i detta och hjälper många familjer som inte råd att köpa egen utrustning att kan känna sig trygga.

TGVS (Tillsammans gör vi skillnad Västerås) har teaterverksamhet för asylsökande

”Acting for Change” är TGVS teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända i Västerås och Västmanland - ett integrationsprojekt utifrån grundläggande demokratiska värderingar. Med hjälp av teaterns universella språk underlättar teaterverksamheten inkludering. Det skapas nya kontaktytor och utvecklar deltagarnas potential och förmåga att uttrycka sig. I juni planeras för en turné med föreställning ”HOME eller Om kärleken” till Norberg, Skinnskatteberg och andra orter i Västmanland.

Forsby FF satsar på bredd och integration

Forsby fotbollsförening satsar på bredd och integration. Då det i Köping finns många nyanlända barn välkomnas alla i pojklaget, även dem utan uppehållstillstånd och kunskaper i svenska språket. På flicksidan, satsar klubben på att få så många som möjligt ska vara med och spela för att få ihop rena årskullar. De vill visa invandrarflickor att idrotten ger både ger energi och kamratskap som är ovärderligt för framtiden.

KFUM Freden satsar på ledarutbilning och seglarutrustning

Sommartid ordnar föreningen Sommarkul och seglarskola. Allt bygger på att ungdomar i Hallstahammars kommun får sommarjobb som ledare och att mindre barn söker till sommaraktiviteterna. Verksamheten stärker kommunens barn och ungdomar som får en vi-känsla och kommer närmre varandra. De mindre barnen får någon att se upp till och ungdomarna blir bra förebilder. KFUM Freden får bidrag för ledarutbilning och seglarutrustning.

Köping Inline driver ”Inlines För Integration 2018”

Föreningen driver projektet Inlines För Integration 2018 (IFI18). I Köpings ishall ska det läggas ett inlinesgolf under april – juli. Där ska erbjudas prova-på-dagar med träningar där deltagarna får låna komplett utrustning och testa på att utöva inlineshockey, bland annat i samarbete med HVB-hemmet Lagunen. I lekfulla former ska nya vänskapsband knytas. Projektets mål är att ge nyanlända en väg in i det svenska samhället och en naturlig mötesplats för alla – oavsett bakgrund.

Västmanlands Fotbollsdomarklubb utbildar unga till domare

VFDK (Västmanlands Fotbolldomarklubb) syfte är att svetsa samman, utbilda, inspirera och coacha ungdomar som väljer att satsa på att leda fotbollsmatcher - alltså att vara fotbollsdomare. Varje år ordnas gemensamma träningar, regelträffar, fysutbildningar, seminarium och matchresor. 2018 vill VFDK fokusera extra på att bjuda in inspirerande idrottskvinnor för att på så sätt attrahera, rekrytera och utveckla fler tjejer till att bli domare.