Samhällsengagemang och Sponsring

Det lönar sig att jobba tillsammans, både i det stora och i det lilla. Då kan vi skapa trygghet och möjligheter för varandra. Vi tror att vägen till ett tryggt samhälle är att tillsammans satsa på våra barn och ungdomar och erbjuda dem en aktiv fritid med goda förebilder.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

För ett livskraftigt lokalt föreningsliv. För all tid.

I vår region finns ett fantastiskt föreningsliv. Varje dag, året runt, samlar ideella krafter tusentals barn och unga för en meningsfull fritid, glädje och en känsla av samhörighet. Det betyder så mycket för hela samhället. Genom Bergslagslyftet tar vi emot sponsringsansökningar från våra lokala föreningar och organisationer.