Samhällsengagemang

Socialt hållbarhetsansvar hos Länsförsäkringar Bergslagen

Länsförsäkringar Bergslagens finns där du finns. Vid sommarhuset i Lindesberg eller butiken i Sala. Närheten gör att vi engagerar oss lokalt i de initiativ som betyder något för dig som kund. Vi ger ekonomiskt stöd till idrott, kultur och andra samhällsinitiativ som är politiskt och religiöst obundna. Med vår hjälp kan fler barn- och ungdomar få en trygg och aktiv fritid.

Bergslagslyftet – möjliggör goda idéer

Vi tror att bästa vägen till ett tryggt och respektfullt samhälle, fyllt av goda idéer, är att satsa på våra barn och ungdomar. Genom vår sponsring Bergslagslyftet vill vi bidra till att barn och ungdomar får en aktiv och meningsfull fritid. Tillsammans investerar vi i samhällets framtid. Vi vill vara en del av din vardag.

Bergslagslyftet har som syfte att stödja lokala föreningar och initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Helt enkelt lyfta goda idéer. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar.


Tryggare förskolebarn med våra reflexvästar

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför kan alla förskolor i Västmanlands och Örebro län samt Heby kommun i Uppsala län helt kostnadsfritt beställa våra reflexvästar med förskolans eget namn och telefonnummer tryckt på framsidan.

Som ett lokalt och kundägt bolag arbetar vi med att förebygga skador och öka tryggheten för våra kunder. Därför vill vi att alla 33 000 förskolebarn i vårt område känner sig trygga när de är i trafiken och leker utomhus. Ett sätt att minska riskerna i trafiken för barn är att använda reflexväst och det vet vi att förskolorna är duktiga på. 

Beställ reflexvästar till förskolor


Vi slår ett slag för den lokala maten

God lokalt producerad mat är ett viktigt inslag för att göra besök i våra län till en upplevelse. Den lokalt producerade maten genererar också många arbetstillfällen och skapar ett levande landskap. Dessa företagare och organisationer lever i en tuff bransch och är väl värda att uppmärksammas.

Därför delar Länsförsäkringar Bergslagen tillsammans med LRF Konsult ut priset Årets matentreprenör i Västmanlands och Örebro län. Priset går till den entreprenör, organisation eller företag som på ett framgångsrikt, sunt och ekonomiskt hållbart sätt producerat, tillverkat eller marknadsfört den lokala maten.

Länsförsäkringar Bergslagen delar tillsammans med LRF Konsult ut priset på 20 000 kronor.

Läs mer om Årets matentreprenör


Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond