Samhällsengagemang och sponsring

Närheten gör att vi engagerar oss lokalt i de initiativ som betyder något för dig som kund. Vi tror att bästa vägen till ett tryggt och respektfullt samhälle är att satsa på våra barn och ungdomar.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vår sponsring möjliggör goda idéer

Genom Bergslagslyftet vill vi bidra till att barn och ungdomar får en riskfri tillvaro och en meningsfull sysselsättning på fritiden. Vi ger ekonomiskt stöd till idrott, kultur och andra samhällsinitiativ som är politiskt och religiöst obundna. Tillsammans investerar vi i samhällets framtid.