Samhällsengagemang och sponsring

Det lönar sig att jobba tillsammans, både i det stora och i det lilla. Då kan vi skapa trygghet och möjligheter för varandra. Vi tror att vägen till ett tryggt samhälle är att tillsammans satsa på våra barn och ungdomar och erbjuda dem en aktiv fritid med goda förebilder.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vår sponsring möjliggör goda idéer

Genom Bergslagslyftet ger vi bidrag till lokala föreningar och initiativ som jobbar för trygghet och en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Tillsammans lyfter vi goda idéer och investerar i vår gemensamma framtid. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter.