Bergslagslyftet - aktiv fritid för barn och unga

Bergslagslyftet Utveckling och utmaning

Bergslagslyftet - aktiv fritid för barn och unga

Vi sponsrar genom Bergslagslyftet projekt och satsningar som riktar sig till barn och ungdomar. Sökande ska vara föreningar, förbund eller initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar.

Alla sponsoravtal ska innehålla en eller flera aktiviteter där Länsförsäkringar Bergslagen får möjlighet att möta ungdomar, medlemmar, ledare, publik och föräldrar.

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av Länsförsäkringar Bergslagen och exponeringen av vårt varumärke ska vara tydlig och att vår medverkan ska uppfattas som positiv. Vi vill också kunna kommunicera de projekt och satsningar vi stödjer.

Bergslagslyftet fördelar medel två gånger varje år. Nästa ansökningsperiod blir för våren 2019. Sista ansökningsdag 15 februari 2019.

Här kan du se vilka initiativ vi sponsrat 2015

Här kan du se vilka initiativ vi sponsrat 2016

Här kan du se vilka initiativ vi sponsrat 2017

Här kan du se vilka initiativ vi sponsrat 2018

Så här resonerar vi när vi väljer sponsorsamarbeten 

Bergslagslyftet sponsrar lokala föreningar och aktiviteter som:

 • Tar samhällsansvar
 • Värnar om trygghet
 • Verkar skadeförebyggande
 • Gynnar idrott och hälsa
 • Främjar vardagskultur, snarare är elitkultur
 • Tar miljöansvar
 • Verkar för lokal företagsamhet 

Bergslagslyftet sponsrar inte: 

 • Privata aktiviteter och enskilda individer
 • Föreningar och förbund med verksamhet som inte ligger i linje med våra värderingar
 • Föreningar och förbund med religiös eller politisk verksamhet
 • Verksamheter och idrotter som förknippas med höga skaderisker
 • Byggnader, infrastruktur, drift eller underhåll
 • Nationella evenemang förlagda i Västmanland- och Örebro län.

Ansök om sponsring