Initiativ vi sponsrat 2017

Genom Bergslagslyftet sponsrar vi projekt och satsningar som riktar sig till barn och ungdomar. Vi stödjer föreningar, förbund eller initiativ som vill utveckla en verksamhet, genomföra en satsning, en aktivitet eller starta ett projekt. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en aktiv fritid för våra barn- och ungdomar. Bergslagslyftet fördelar medel två gånger varje år.

BK Rapid – tar ett brett samhällsansvar

En anrik boxningsklubb i Västerås som tar ett stort samhällsansvar för barn och ungdomar som av olika anledningar hamnat snett i livet. Föreningen driver projektet Champ där ungdomar får genomföra 12 månaders praktik, vilket kommer att ge dem värdefulla erfarenheter för att komma ut i arbetslivet.  BK Rapid vill utnyttja sin unika plattform för att fånga upp dessa ungdomar som hamnat i utanförskap och destruktiva beteenden.

Surahammars IF – erbjuder lånad utrustning

Surahammars Ishockeyförening är en klubb med små resurser  - men ett stort ideellt engagemang. De försöker skapa förutsättningar där barn och ungdomar för en billig peng skall kunna börja med ishockey och få ta del av en gemenskap utan hänsyn till familjens privata ekonomi. Genom hockeyskolan vill man kunna erbjuda möjligheten att låna utrustning av föreningen, vilket kan vara nyckeln för att fler barn kan kliva över tröskeln till ishockeyhallen. 

Fellingsbro Innebandysällskap- nästa steg är fler tjejer

Fellingsbro Innebandy är en ung förening som på kort tid fått många barn och unga att kunna utöva innebandy på orten, istället för att som tidigare behöva resa för att kunna träna. Nästa steg är att få in fler tjejer i föreningen och för den satsningen kan de tack vare sponsringen utbilda ledare samt investera i målvaktsutrustning och anordna en tjejturnering för att bjuda in andra flicklag i närområdet. 

Here 4U – här kan man få en Storasyster och Storebror

En förening som startade i Västerås och som idag arbetar aktivt för barn och unga som upplever mobbing, utanförskap och känslan av att inte passa in eller ha några ha vänner. De driver projektet Storebror & Storasyster som fungerar som en kontaktpersonsverksamhet där aktiva volontärer inom Here4U har en ”lillebror/lillasyster” som man tillsammans med gör aktiviteter med samt stöttar fritidsintressen som passar den unge.  Det finns ett stort behov och föreningen behöver fler ungdomar som kan engagera sig som "storasyskon". 

Magiska teatern - låter barn och unga växa

Magiska teatern i Vretstorp är en intim och fin gammal teater som enligt legenden byggdes av en man vars hustru gillade biografer så mycket att han beslutade bygga en helt egen åt henne. Magiska teatern driver barn- och ungdomsgrupper och kan tack vare sponsringen utveckla sin verksamhet och låta teaterintresserade barn mötas, skapa nätverk, inspireras och växa som människor.

Hallsbergs ridklubb – utbildar unga i säkerhet

Hallsbergs Ridklubb är en liten förening på ca 200 medlemmar i blandade åldrar. Föreningen vill satsa mer på säkerhet för sina medlemmar och erbjuda praktisk och teoretisk säkerhetsutbildning om hästens språk och beteende för att skapa en tryggare och säkrare ridning och hästhållning.

Drogfria skolavslutningar i Karlskoga och Degerfors

För sjätte året i rad planeras för drogfri skolavslutning i Karlskoga och Degerfors kommuner. Syftet är att ge ungdomar möjlighet till en drogfri miljö och förutsättningar för att skjuta upp sin alkoholdebut. Målgruppen för arrangemanget Drogfri skolavslutning är elever i skolår 7‐9. På avslutningskvällen erbjuds olika typer av aktiviteter så som klättervägg, hinderbana, sumobrottning samt musikunderhållning. Förra året blev arrangemanget utnämnt till IQ projekt och sprids därmed nationellt som ett gott exempel på förebyggande och främjande arbete.

Brandskyddsföreningen Västmanland – ska utbilda unga instruktörer

Föreningen vill minska de anlagda bränderna på skolor och i samhället i övrigt. I samarbete med den lokala skolföreningen Here4You Västerås planerar de att utbilda "unga vuxna" (18‐25 år) att bli instruktörer i förebyggande brandskydd för högstadieelever. Utbildningen baseras på MSB:s utbildning "Upp i rök". Då bränder ofta startas av unga är det viktigt att finnas ute i denna målgrupp för att prata om både risker och konsekvenser med anlagda bränder.  

Fagersta ryttarklubb – alla ska kunna rida tryggt

Fagersta ryttarklubb är en ridskola som har ridgrupper för både nybörjar- och fortsättningsgrupper. Klubben driver även handikappgrupper och ponnyridning. För att undvika olyckor är säkerhetsaspekten inom ridsport mycket viktig. Därför önskar föreningen kunna erbjuda låneutrustning i form av säkerhetsvästar, så att alla kan rida säkert utan att behöva köpa dyr utrustning. 

Örebro KFUM racerunning – skapar rörelsefrihet

Racerunning är en sport för funktionshindrade som möjliggör egen rörelse och ger individen möjlighetatt själv skapa sin egen fart på en specialdesignad trehjulig "racerunning‐spring‐cykel". Idrotten ger individen frihet och utmaning på ett sätt som i vardagen oftast inte är möjlig. Varje lördag träffas funktionshundrade ungdomar i åldern 8‐20 år, med olika typer av rörelsehinder för att träna i Tybblelundshallen i Örebro. Glädjen över rörelsefriheten och utmaningen i att tävla mot varandra, på en ny arena än de är vana, går inte att ta miste på. Föreningen vill kunna välkomna ännu fler ungdomar till sin verksamhet. 

Dancing for life i Heby - sätter upp föreställningen Drömfångaren

I Heby har föreningen Aktiv Ungdomsförening startat verksamheten Dancing for life som ger barn och unga i alla åldrar möjlighet att dansa. Dans är en populär motionsform med många hälsosamma effekter, ökad rörlighet och bättre kondition. Under våren arrangerar föreningen dansföreställningen ”Drömfångaren” i Folkets hus i Heby, något som engagerar alla dansare. Under året planeras också workshops med professionella dansare.

Västerås Cheerleading Förening – fångar upp tjejer som aldrig idrottat

En nystartad förening som idag samlar 100-talet aktiva utövare i åldrarna 6-25 år. Cheerleading är en tävlings‐ och underhållningssport som är på stark frammarsch i Västerås, liksom i övriga landet. Föreningen fångar upp tjejer med olika bakgrund, där en del aldrig idrottat tidigare och andra  just slutat med annan idrott. På så sätt får de meningsfull fritid och grupptillhörighet i en känslig ålder. Sporten erbjuder en fantastisk kombination av träning i teambuilding, styrka, smidighet, koordination och kondition.

Köping Fotboll Förening – behöver utbilda ungdomsdomare

Den aktiva föreningen är i starkt behov av att kunna utbilda ungdomar till att bli fotbollsdomare. Föreningen vill också stödja ungdomsdomare att fortsätta sin domarkarriär högre upp i systemet för att täcka behovet för föreningens alla aktiviteter. Behovet av domare är idag mycket stort och nästintill akut och utan domare kan föreningen inte spela matcher. 

Kungsörs Ridklubb – föreningens unga ledare har fått viktigt uppdrag

Klubben har startat ett ungdomslag i ridsportgrenen Mountaied games med målet att skapa gemenskap kring att alla ska lära sig något nytt tillsammans. I kommunen finns nyanlända ungdomar som tränar tillsammans på klubben varje lördag. Det ger en fantastisk möjlighet för klubbens ungdoma att lära sig ledarskap då de agerar faddrar åt de som inte har hästvana sedan tidigare samt att få en inblick i nya kulturer. För de nyanlända ungdomarna har det förutom språkträning varit en möjlighet att komma in i föreningslivet och träffa nya kompisar. 

Medåkers IF – fotbollsmål och nya ledare

Medåkers IF är en förening som fått ett uppsving och vill kunna fånga upp traktens alla fotbollssugna barn. Föreningen behöver utbilda nya ledare som på ett lekfullt och roligt sätt kan introducera fotbollen för de yngsta barnen. För att bedriva verksamheten behöver de också kunna köpa in två fotbollsmål.

Norbergs brottarklubb - skapar vänner för livet

Brottarklubben i samhället Norberg växer snabbt. Här välkomnas alla med öppna armar och föreningen har senaste åren välkomnat många nyanlända barn och unga som nu ingår i den vanliga träningsverksamheten. Sponsringen möjliggör inköp av nödvändig låneutrustning i form av skor och kläder. Nytillskottet av medlemmar är viktigt och något som också sporrar föreningens egna tidigare brottare då ny vänskap skapas för livet.

Rönnby innebandy – en plats för nyanlända flickor

Den aktiva föreningen gör en satsning för att introducera nyanlända flickor 7-12 år och deras föräldrar till innebandy och på så sätt slussa in dem i det svenska samhället och dess värderingar. Ett mål är också att stärka tjejernas tro på sig själva och att det skapas en god kamratskap. Tanken är att flickorna efter den gemensamma uppstarten succesivt kommer slussas ut i föreningens vanliga tränande lag. 

Nora BK – spontanfotboll är vägen till integration

Nora BK strävar efter att vara en viktig del i integrationsarbetet i Nora. Klubben erbjuder spontanfotboll två gånger i veckan som ett instrument för att skapa en naturlig integration. Här kan nyanlända komma "in rätt" i det svenska samhället genom att lära känna svenska ungdomar och få uppleva hur vårt idrottsliv är uppbyggt med regler och värderingar.

Fagersta Orienterings Klubb - får fler att upptäcka friluftslivet

Klubben vill främja orienteringen i länets norra delar och få fler unga att upptäcka orientering och friluftsliv. Ett samarbete har inletts mellan Fagersta Orientering Klubb, Norbergs Orientering Klubb och Orienterings Klubben Hedströmmen i Skinnskatteberg. Till sommaren planeras ett gemensamt orienteringsläger. 

Tomasgårdens – arrangerar disko och bioklubb

Ungdomsgården Tomasgården i Västerås är sedan många år en mötesplats för barn och ungdomar. De vill utöka sin satsning för att fånga upp fler barn genom kostnadsfria disco- och biokvällar. Aktiviteterna förenar barn och unga och för många är det veckans absoluta höjdpunkt.

Karlskoga kulturskola – väcka engagemang för en god sak

Barnen i kulturskolans ensembler planerar att hösten 2017 arrangera en konsert till förmån för Världens Barn. Syftet med konserten är förutom en god sak, att uppmuntra barn att delta i välgörande ändamål, väcka engagemanget och visa på att om man samarbetar kan man göra skillnad. Alla pengar som kommer samlas in skänks till Världens barn.

Laxå Cykelklubb - får ungdomar att upptäcka den roliga cykelformen

Föreningen som har en lång och anrik historia somnade in för några år sedan men har nyligen fått nytt liv. Laxå Cykelklubb satsar nu på att komma igång med ungdomsgrupper inom Mountainbike. För att satsningen ska lyckas behöver föreningen utbilda ungdomsledare och locka fler ungdomar att kostnadsfritt kunna delta för att upptäcka den roliga cykelformen.