Vår historia

Framtid och stabilitet, både för bolaget och vår omgivning, har alltid stått i fokus. Ända sedan starten 1848 har vi haft ett långsiktigt perspektiv på verksamheten. Anledningen är att vi ägs av våra kunder. Det är helt enkelt lättare att hålla fokus när ägarnas och kundernas långsiktiga mål är samma. Det som är viktigt för dig är viktigt för oss. Vi arbetar för ett tryggt och säkert län och engagerar oss i länets utveckling och framtid. Det är viktiga ansvarsfrågor för ett lokalt och kundägt bolag som oss.

Vi har mer än 170 år i ryggsäcken

Länsförsäkringar Bergslagen historia tar sin början 1848 och i dåtidens brandstoder. På den här tiden var det vanligt att bränder härjade i byarna. Därför gick invånarna samman och gemensamt hjälpte till att ersätta och bygga upp det som brunnit ner. Det kan beskrivas som dåtidens brandförsäkring.

Under mitten av 1800-talet bildadades brandstodsbolag i både Örebro och Västmanlands län. För att visa samhörighet med länsförsäkringsgruppen tog de båda bolagagen under 1980-talet nya namn: Länsförsäkringar Örebro län respektive Länsförsäkringar Västmanland.

I början på 1990-talet hade de båda bolagen en gemensam vd vilket ledde till att de båda bolagen slogs samman till Länsförsäkringar Bergslagen 1992. Idag är Länsförsäkringar Bergslagen ett av 23 självständiga och lokala bolag inom länsförsäkringsgruppen.