Sjukförsäkring

Trygghet vid långvarig sjukdom

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Bergslagen

Om sjukförsäkring

Täcker upp inkomstbortfall om du blir sjuk

Vår sjukförsäkring täcker upp en del av det inkomstbortfall som du får vid en längre tids sjukskrivning. Det kan vara ekonomiskt påfrestande att vara sjuk en längre tid för dig och din familj.

Det är därför viktigt att komplettera ersättningen från Försäkringskassan som inte täcker hela lönebortfallet vid en vanlig sjukskrivning. Om dina besvär skulle bli långvariga eller permanenta minskar ersättningen ytterligare.


Så här gäller försäkringen

Vår sjukförsäkring ger dig 

  • ekonomisk första hjälp i form av ett engångsbelopp om den försäkrade skulle drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som försäkringen gäller för
  • en månadsersättning, om din arbetsoförmåga är minst 25 procent, när du varit sjukskriven i tre månader och i vi betalar den i längst tre år
  • ett engångsbelopp, utöver den ekonomiska första hjälpen, om du drabbas av någon av de allvarliga sjukdomar som försäk­ringen gäller för
  • en invaliditetsersättning om du inte kan arbeta efter tre års sjukskrivning och din arbetsoförmåga är minst 50 procent 

Korta fakta om försäkringen

  • Lägsta ålder för att teckna försäkringen är 16 år och högsta ålder 63 år.
  • Karenstiden är 90 dagar för den månatliga sjukersättningen.
  • Den månatliga sjukersättningen betalas sammanlagt under 3 år eller till utgången av den kalendermånad du fyller 67 år.
  • Från och med den försäkringsperiod du fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år.
  • Ekonomisk första hjälp på ett prisbasbelopp betalas ut om du får en namngiven diagnos fastställd.

Viktig information

Viktig information om sjukförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.