Sjukförsäkring

Trygghet vid långvarig sjukdom

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om sjukförsäkring

Täcker upp inkomstbortfall om du blir sjuk

Vår sjukförsäkring täcker upp en del av det inkomstbortfall som du får vid en längre tids sjukskrivning. Det kan vara ekonomiskt påfrestande att vara sjuk en längre tid för dig och din familj.

Det är därför viktigt att komplettera ersättningen från Försäkringskassan som inte täcker hela lönebortfallet vid en vanlig sjukskrivning. Om dina besvär skulle bli långvariga eller permanenta minskar ersättningen ytterligare.


Så här gäller försäkringen

I vår gruppförsäkring erbjuder vi sjukförsäkring i tre kompletterande delar som kan köpas var för sig:

  • Månatlig sjukförsäkring – ger vid minst 25 procents arbetsoförmåga en månadsvis ersättning i längst tre år efter 90 dagars karens.
  • Sjukkapitalförsäkring – ger ett engångsbelopp efter tre års arbetsoförmåga till minst 50 procent. Ersättningen beräknas på valt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet minskas med fem procentenheter per år från 46 års ålder men det blir aldrig lägre än 25 procent.
  • Diagnosförsäkring – ger en engångssumma på ett prisbasbelopp om man drabbas av någon av de sjukdomar som ingår, som till exempel stroke, cancer och hjärtinfarkt. Ersättningen betalas 30 dagar efter fastställd diagnos. Alla diagnoser som ingår finns i för- och efterköpsinformationen.

Kort fakta om försäkringen

  • Lägsta ålder för att teckna försäkringen är 16 år och högsta ålder 63 år.
  • Karenstiden är 90 dagar för den månatliga sjukförsäkringen.
  • Den månatliga sjukersättningen betalas sammanlagt under 3 år eller till utgången av den kalendermånad du fyller 67 år.
  • Från och med den försäkringsperiod du fyller 46 år minskar försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år.
  • Diagnosförsäkring innebär att ett prisbasbelopp betalas ut om du får en namngiven diagnos fastställd.

Viktig information

Viktig information om sjukförsäkring

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.