Våra experter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra lokala experter inom privat- och makroekonomi, försäkring, pension, bostadsmarknaden, naturskador, trafikskador, brandskador, vattenskador, personskador och skadedjur.

Lokala experter i Västernorrland

Våra experter finns på plats i Sundsvall och Härnösand och hjälper gärna till med: 

  • Lokal statistik - antal skador i länet, ökningar, minskningar, analys, trender.
  • Kommentera aktuella skadehändelser och vädervarningar - ge råd om hur du förebygger inbrott, skadedjur, brandskador, vattenskador, trafikskador, personskador eller naturskador vid vädervarningar som snötryck, översvämning, storm, skogsbrand - samt berätta vad man kan förvänta sig som försäkringstagare vid olika skador.
  • Kommentera aktuella händelser inom privatekonomi - ge råd om pensionssparande, privat sparande, köp- och försäljning av bostad, lånelöfte, bolån.
  • Medverka i expertpaneler.

Våra råd bygger på lokalkännedom och lokal statistik

Vi är marknadsledande inom sakförsäkring i Västenorrland och vår skadestatistik ger därför en bra bild över skador i länet. Vi gör dessutom tusentals skadeförebyggande hembesök hos våra kunder varje år och har därför stor kunskap om bostäder i länet och hur du bäst skyddar dig mot skador. Eftersom vi är kundägda har våra experter alltid kundens perspektiv när de uttalar sig.

Kontakta våra experter

Välkommen att kontakta våra experter nedan direkt eller hör av dig till:

Eva-Lotta Persson
Kommunikationschef / Pressansvarig
Telefon: 060-19 85 17
E-post eva-lotta.persson@lfy.se

Pressbilder

Ladda ned pressbilder på våra experter

Svante Berggren

Bankchef 

Bankchef på LF Västernorrland och kan svara på frågor rörande privatekonomi, sparande, pension, familjeekonomi och bostadsmarknaden i Västernorrland.

Telefon: 0611-36 53 31
E-post:svante.berggren@lfy.se

Mikael Schéele

Naturskadespecialist

Expert på naturskador och klimatrisker i Västernorrland. Kan ge statistik över skador i länet och analys av trender kopplade till naturskador som storm, skyfall, snöfall, halka, torka och svara på hur man skyddar sig mot till exempel översvämning, takras, skogsbrand och gräsbrand.

Telefon: 0611-36 53 53
E-post: mikael.scheele@lfy.se

Per Ångman

Brandskadespecialist

Expert på brandskador och kan ge statistik kring brandskador i Västernorrland och svara på frågor om att förebygga och skydda sig mot bränder.

Telefon: 0611-36 53 77
E-post:per.angman@lfy.se

Jörgen Eriksson

Hälsostrateg

Expert på hälsofrågor och kan ge statistik om till exempel personskador och ohälsa på arbetsplatser i Västernorrland. Kan svara på frågor och ge analys av trender inom sjuk- och sjukvårdsförsäkring, förebygga ohälsa och att skydda sig ekonomiskt vid arbetslöshet, sjukskrivning och dödsfall.

Telefon: 060-19 85 20
E-post: jorgen.eriksson@lfy.se

Jonathan Dahlqvist

Skadedjursspecialist

Expert på skadedjur och metoder för sanering och kan svara på hur man som fastighetsägare skyddar sig mot möss, råttor, myror, vägglöss, kackerlackor och getingar samt hur försäkringen gäller vid skadedjurssanering. 

Telefon: 060-19 85 46
E-post: jonathan.dahlqvist@lfy.se

Lennart Törnkvist

Skadechef

Skadechef på LF Västernorrland och kan svara på övergripande frågor om skador och skadeförebyggande verksamhet. 

Telefon: 0611-36 53 59
E-post: lennart.tornkvist@lfy.se

Morgan Åhlund

Chef Produkt & Underwriting

Produktchef på LF Västernorrland som kan svara på övergripande frågor om villkor för försäkringar.  

Telefon: 0611-36 53 36
E-post: morgan.ahlund@lfy.se

Mikael Bergström

Vd

Vd på LF Västernorrland och kan svara på övergripande frågor om bolagets verksamhet

Telefon: 0611-36 53 10
E-post: mikael.bergstrom@lfy.se

Gemensamma experter

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop.

Följ mig på Twitter

Mobil: 070- 345 61 35
E-post: alexandra.straberg@lansforsakringar.se

Stefan Westerberg

Privatekonom med inriktning på bostadsmarknaden, sparande, pension, familjeekonomi och försäkring. Bevakar händelser som påverkar privatekonomin ur individens perspektiv och hur man bygger en finansiell trygghet för sig själv och sin familj.

Martin Hedberg

Meteorolog och naturskadespecialist med inriktning på klimatrelaterade frågor kopplat till naturskador såsom storm, översvämning, åska och skogsbränder. Bevakar frågor som hur vi skapar ett motståndskraftigt samhälle, hur vi minskar sårbarheten och hur vi genom scenarier kan hitta långsiktiga lösningar framåt.

Följ mig på Twitter

Mobil: 076-719 65 99 
E-post: martin.hedberg@lansforsakringar.se

Trifa Chireh

Pensionsekonom som sprider kunskap om pension och trygghetslösningar med en tydlig jämställdhetsprofil där hon betonar vikten av ökad kunskap om hur de olika val och beslut man tar under livet, både privat och yrkesmässigt, påverkar ekonomin på kort och lång sikt. Kommenterar och föreläser även om pensionssystemet, skatt, planering av pensionsuttag och flytt av pension.

Följ mig på Twitter
Följ mig på Instagram 

Mobil: 0730-942852
 

Pressjour Länsförsäkringar (för journalister)

Kontakta oss med pressfrågor.

Telefon: 08-588 418 50
E-post: press@lansforsakringar.se