Våra experter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra experter inom områdena privat- och makroekonomi, naturskador, försäkring, pension och hälsa.

Lokala experter i Västernorrland

Våra experter finns på plats i Sundsvall och Härnösand och hjälper gärna till med: 

  • Lokal statistik - antal skador i länet, ökningar, minskningar, analys, trender.
  • Kommentera aktuella händelser (skador, försäkring) - ge råd om hur förebygga inbrott, brandskador, vattenskador, trafikskador, personskador eller naturskador som snötryck, översvämning, storm, skogsbrand - samt berätta vad man kan förvänta sig som försäkringstagare vid olika skador.
  • Kommentera aktuella händelser (privatekonomi) - ge råd om t ex pensionssparande: vad ska man tänka på när orangea kuvertet kommer, spara till barnen: viktigt att tänka på, köpa/sälja bostad: hur är bostadsmarknaden i länet, lånelöfte, bolån osv. 
  • Medverka i expertpaneler.

Våra råd bygger på lokalkännedom och lokal statistik

Vi är marknadsledande på sakförsäkring i Västenorrland och vår skadestatistik ger därför en bra bild över skador i länet. Vi gör dessutom över 2000 skadeförebyggande hembesök hos våra kunder varje år och har därför stor kunskap om läget för bostäder i länet och hur vi bäst skyddar oss mot skador. Eftersom vi också är kundägda har våra experter alltid kundens perspektiv på bank- och försäkringsfrågor när vi uttalar oss.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta våra experter direkt eller hör av dig till:

Eva-Lotta Persson
Kommunikationschef
Telefon: 060-19 85 17
E-post eva-lotta.persson@lfy.se

Pressbilder

Ladda ned pressbilder på våra experter

Christoffer Jonsson

Skadechef 

Expert på skador och att förebygga skador. Kan ge statistik och analys över trender i Västernorrland inom bygg-, motor-, person- och egendomsskador samt hur man förebygger inbrott, stöld, vattenskador, bränder och personskador.

Telefon: 0611-36 53 59
E-post: Christoffer.jonsson@lfy.se

Henrik Sjögren

Trafikskadespecialist  

Expert på motorskador och trafiksäkerhet. Kan ge statistik på skador och olyckor i Västernorrland kopplad till personbil, mc, moped, cykel, båt, entreprenadmaskiner, buss och lastbil samt svara på frågor om hur man skyddar sig mot stölder och olyckor.

Telefon: 060-19 85 12
E-post: henrik.sjogren@lfy.se

Mikael Schéele

Naturskadespecialist

Expert på naturskador och klimatrisker i Västernorrland. Kan ge statistik över skador i länet och analys av trender kopplade till naturskador som storm, skyfall, snöfall, halka, torka och svara på hur man skyddar sig mot till exempel översvämning, takras, skogsbrand och gräsbrand.

Telefon: 0611-36 53 53
E-post: mikael.scheele@lfy.se

Per Ångman

Brandskadespecialist

Expert på brandskador och kan ge statistik kring brandskador i Västernorrland och svara på frågor om att förebygga och skydda sig mot bränder.

Telefon: 0611-36 53 77
E-post:per.angman@lfy.se

Jörgen Eriksson

Hälsostrateg

Expert på hälsofrågor och kan ge statistik om till exempel personskador och ohälsa på arbetsplatser i Västernorrland. Kan svara på frågor och ge analys av trender inom sjuk- och sjukvårdsförsäkring, förebygga ohälsa och att skydda sig ekonomiskt vid arbetslöshet, sjukskrivning och dödsfall.

Telefon: 060-19 85 20
E-post: jorgen.eriksson@lfy.se

Svante Berggren

Bankchef 

Expert på frågor rörande privatekonomi, sparande, pension, familjeekonomi och bostadsmarknaden i Västernorrland.

Telefon: 0611-36 53 31
E-post:svante.berggren@lfy.se

Maria Frisk

Affärschef Bank & Liv

Expert på frågor rörande privatekonomi, sparande, pension, familjeekonomi och bostadsmarknaden i Västernorrland.

Telefon: 060-19-85 01
E-post:maria.frisk@lfy.se

Peter Lindström

Utredare

Expert på försäkringsbedrägerier och kan ge statistik och analys av trender i Västernorrland samt svara på frågor om hur utredningsverksamhet på ett försäkringsbolag fungerar.

Telefon: 060-19 85 50
E-post:peter.lindstrom@lfy.se

Mikael Bergström

Vd

Vd på Länsförsäkringar Västernorrland och kan svara på övergripande frågor om bolagets verksamhet

Telefon: 0611-36 53 10
E-post: mikael.bergstrom@lfy.se

Gemensamma experter

Trifa Chireh

Pensionsekonom, framförallt för tjänstepensionens betydelse för företagen och deras anställda. Arbetar för att sprida kunskap om att tjänstepensionen utgör en allt större del av den slutliga pensionen och få fler företagare att bli medvetna om vad de går miste om - både vad gäller pensionen som de trygghetslösningar man behöver under tiden man är i arbetslivet.

Följ mig på Twitter
Följ mig på Instagram 

Mobil: 0730-942852
 

Emma Persson

Privatekonom med inriktning på bostadsmarknaden, sparande, pension, familjeekonomi och försäkring. Bevakar händelser som påverkar privatekonomin ur individens perspektiv och hur man bygger en finansiell trygghet för sig själv och sin familj.

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop.

Följ mig på Twitter

Mobil: 070- 345 61 35
E-post: alexandra.straberg@lansforsakringar.se


Pressjour Länsförsäkringar (för journalister)

Kontakta oss med pressfrågor.

Telefon: 08-588 418 50
E-post: press@lansforsakringar.se