Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Västernorrland

Länsförsäkringar Västernorrland

Vi finns nära dig!

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Västernorrland bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att vi som finns nära dig har lättare att engagera oss, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta.

Länsförsäkringar Västernorrland är både försäkringsbolaget, banken och fastighetsförmedlingen som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med dina pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe. Ju mer du samlar hos oss desto mer rabatter och förmåner får du.

Bli Guldkund och få 20 procent rabatt
Vi har Sveriges mest nöjda kunder. Möt några av dem här 

Örnsköldsvik


Kundinflytande

Fullmäktigeledamöter på Bolagsstämman 2017

Som kund är du delägare och kan påverka

Länsförsäkringar Västernorrland är inte bara ett västernorrländskt företag utan vi är också kundägda. Det betyder alltså att du som kund är delägare och kan påverka vår verksamhet genom att nominera kandidater och rösta vilka som ska representera dig i din kommun i vårt fullmäktigeval. Representanterna är precis som du – kunder i Länsförsäkringar Västernorrland. Läs mer om vårt fullmäktigeval .

I ett kundägt bolag är alla vinnare. De pengar vi tjänar går inte till externa aktieägare, utan stannar hos dig som kund här i Västernorrland. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och bra service. När det går bra för bolaget återinvesteras alltid eventuella vinster i verksamheten eller delas ut till dig som kund, genom till exempel rabatter på försäkringarna.


Samhällsengagemang och miljö

Sponsring – i länet för länet

Det är ledordet för alla våra sponsringsengagemang. Länsförsäkringar Västernorrland är ett lokalt bolag och vi ägs av våra kunder. Att vi är lokala innebär att vi finns nära, att vi bara verkar i Västernorrland och att vi verkligen bryr oss om vårt län och människorna som finns här.

Vi engagerar oss i tillväxten och tryggheten här hemma i Västernorrland på många olika plan, det gör vi bland annat genom att sponsra en rad verksamheter i vårt län.

Vårt sponsringsengagemang i Västernorrland

Ansök om sponsring 

Allidrott i Härnösand


Sommarstuga

Vi arbetar för en bättre miljö

På Länsförsäkringar Västernorrland bryr vi oss om miljön. 

Vi arbetar med att minska bolagets egen miljöpåverkan med bland annat minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor. 

Det som gör mest skillnad för miljön i den bransch vi verkar i, är att hjälpa våra kunder att undvika skador. Varje vatten- och brandskada betyder mer materialanvändning, sanering, transporter och energiförbrukning.

Vår miljöpolicy

Ny utmärkelse - Årets bilplåtverkstad 2018

Skylt "Här vatttensäkrar Länsförsäkringar ett kök"

Vi hjälper våra kunder att undvika skador

Vi arbetar för att öka tryggheten hos våra kunder och hjälper dem att undvika skador. Om vi tillsammans minskar antalet skador gör vi inte bara en miljögärning, vi minskar också kostnaderna för reparationer. Då får vi i längden lägre priser på försäkringarna. I ett kundägt bolag vinner alla på det! Det här gör vi:Historia

För trygghet i Västernorrland i mer än 170 år

Länsförsäkringar Västernorrlands historia tar sin början 1844 i dåtidens brandstoder. På den tiden var det vanligt att bränder härjade i byarna. Därför gick invånarna samman och hjälptes åt att ersätta och bygga upp det som brunnit ner. Det kan beskrivas som dåtidens brandförsäkring. I vårt län bildades Västernorrlands läns brandstodsbolag.

1969 samlades de olika länsförsäkringsbolagen kring det gemensamma varumärket och 1989 bytte vi namn till Länsförsäkringar Västernorrland. Under åren har vi utökat våra produkter och idag kan vi erbjuda våra kunder det mesta som rör bank, försäkring och fastighetsförmedling. 

Härnösand


Organisation och ledning

Organisationsschema

Så här styrs vi

Fullmäktige
Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Västernorrland och består av 50 kunder.

Fullmäktiges ledamöter
Vanliga frågor och svar om fullmäktige
Valberedningen

Styrelsen
Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Styrelsens ledamöter
Styrelsens arbetsordning

 
Företagsledningen

Styrelsen utser vd som tillsätter företagsledning. Företagsledningen driver bolagets verksamhet.

Företagsledningens kontaktuppgifterBolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Västernorrlands högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning.

Stämmans huvudsakliga uppgifter är att:

  • Besluta om bolagsordning för Länsförsäkringar Västernorrland.
  • Utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa.
  • Besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016


Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Västernorrland tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten är en del av årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsordning

Bolagsordningen för Länsförsäkringar Västernorrland beslutades under bolagsstämma och godkändes av finansinspektionen under 2017.

Bolagsordning

Redogörelse för ersättningar

Här hittar kan du läsa mer om Länsförsäkringar Västernorrlands redogörelse för ersättning:

Ersättningspolicy