Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är LF Västernorrlands högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning.

Stämmans huvudsakliga uppgifter är att:

  • Besluta om bolagsordning för LF Västernorrland.
  • Utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa.
  • Besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Våra senaste årsredovisning, hållbarhetsredovisning samt rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) hittar du här: 

LF Västernorrlands finansiella rapporter

Bolagsstyrningsrapport

LF Västernorrland tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten är en del av årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsordning

Bolagsordningen för LF Västernorrland beslutas under bolagsstämman.

Bolagsordning

Redogörelse för ersättningar

Här kan du läsa mer om LF Västernorrlands redogörelse för ersättning:

Ersättningspolicy