Vår historia

Vår historia

För trygghet i Västernorrland i över 175 år

Vår historia tar sin början 1844 i dåtidens brandstoder. På den tiden var det vanligt att bränder härjade i byarna och därför gick invånarna samman och hjälptes åt att ersätta och bygga upp det som brunnit ner. Det kan beskrivas som dåtidens brandförsäkring och i vårt län bildades Västernorrlands läns brandstodsbolag, som senare skulle bli Länsförsäkringar Västernorrland.

1969 samlades de olika länsförsäkringsbolagen kring det gemensamma varumärket och 1989 bytte vi namn till Länsförsäkringar Västernorrland. Under åren har vi utökat våra produkter och idag kan vi erbjuda våra kunder här i länet bank, försäkring och fastighetsförmedling. 2023 bytte vi namn till förkortningen LF Västernorrland för att få ett enklare namn bättre anpassad till den digitala upplevelsen och som är enklare att koppla till hela vårt erbjudande inom sparande, lån, försäkring, boende, hälsa och pension.

Ända sedan starten 1844 har frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet varit en naturlig del av vår verksamhet och har löpt som en röd tråd genom vår historia. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och vår kundägda bolagsform