Skridskokompis i samarbete med Färjestad BK

Färjestad BK och Länsförsäkringar Värmland vill inspirera barn och unga i rörelse och samtidigt ge dem möjlighet att prova på att åka skridskor i en fantastisk miljö. Därför startade vi 2019 projektet "Skridskokompis". Tyvärr kommer Skridskokompis inte att kunna genomföras i år med anledning av covid-19.

Syftet med projektet är att ge värmländska elever i förskoleklass upp till årskurs 3 möjlighet att komma till Löfbergs Arena under cirka två timmar och under lättsamma former testa på att åka skridskor. Målsättningen är att aktiviteten leds av ledare/eller spelare från Färjestads organisation, men det finns inga garantier att så sker. Varje klass måste ha minst en ombytt lärare/vuxen på isen. Aktiviteten är helt inriktad på lek och trivsel utan klubbor.

Kort om värdegrund

Alla är olika och bra på sitt sätt. Vi står för människors lika värde, rättvisa och jämlikhet både på och utanför isen. Sport är en gemenskap där alla ska vara välkomna och respekterade. När barnen drar på sig skridskorna är det inte bara motion och hälsa vi strävar efter att uppnå utan även att visa respekt för varandra och vara en bra kompis. Därför blir det på ett enkelt och begripligt sätt några minuter om hur man uppträder mot varandra i vardagen.

Varje deltagande klass får ett diplom med några värdegrundspunkter efter avslutad aktivitet. Samtliga elever får också en liten överraskning av Länsförsäkringar Värmland.

Skridskokompis vintern 2020/2021

På grund av rådande omständigheter med covid-19 kommer projektet inte att kunna genomföras under vintern 2020/2021. Mer information om nästkommande Skridskokompis kommer längre fram.