Gratis reflexvästar till alla förskolor i Värmland

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför erbjuder vi  alla förskolor i Värmlands län att vid terminsstart (vår och höst) helt kostnadsfritt beställa våra reflexvästar till både barn och personal. Beställningsformuläret är öppet igen i höst.

Tänk på att...

  • Erbjudandet gäller förskolor i Värmlands län.
  • Privatpersoner kan inte beställa reflexvästar kostnadsfritt.
  • Ni kan maximalt beställa lika många västar som ni har barn i er verksamhet just nu.
  • Koordinera er beställning på förskolan. Beställningen ska avse hela förskolan – inte separata avdelningar.
  • Om ni beställt tidigare kan ni inte beställa till hela förskolan igen utan endast kompletteringsbeställa, om ni exemplevis saknar i antal eller om västarna är utslitna.
  • Beställning kan endast göras vid terminsstart (då kommer beställningsformuläret finnas tillgängligt).