Problem med skadedjur?

Du som har din villa eller ditt fritidshus försäkrat hos oss kan få hjälp med sanering av bostadsohyra och skadedjur. Skadedjur kan till exempel vara aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få genom din försäkring. 

Får du problem med bostadsohyra och skadedjur och bor i en hyreslägenhet eller bostadsrätt kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få hjälp med saneringen.

Vad kan jag själv göra?

Det finns många bra åtgärder du kan testa göra själv innan du anmäler skadan. Här kan du läsa om olika skadedjur och få tips på hur du förebygger. 

Förebygg skadedjur

Hur gäller hemförsäkringen?

Om du har en försäkring hos oss för bostadshus eller fritidshus, så ingår skydd för sanering av levande insekter, aktiva getingbon, levande myror, råttor och möss inom och i direkt anslutning till bostadshuset. Försäkringen täcker sanering av lösöre inom bostadshuset med undantag för kläder, textilier och matvaror. Kostnaden för sanering ska inrymmas i försäkringsbeloppet och inte överstiga egendomens värde.

Du betalar ingen självrisk vid sanering av skadedjur eller ohyra.

Gå gärna igenom villkoren för din boendeförsäkring och ditt försäkringsbrev. I villkoren under momentet L Skadedjur finns information om vad som gäller för just din försäkring.

Beställ skadedjursbekämpning


Du som har din villa eller fritidshus försäkrat hos Länsförsäkringar Värmland - gör så här för att få hjälp med skadeanmälan och skadedjursbekämpning:

Att tänka på!

ROT-avdraget kan normalt inte utnyttjas vid en försäkringsskada. Kontakta Skatteverket för mer information.

Bor du i hyreslägenhet eller bostadsrätt?

Får du problem med bostadsohyra eller skadedjur och bor i en hyreslägenhet eller bostadsrätt kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få hjälp med saneringen.

Är du lantbrukskund hos Länsförsäkringar Värmland?

Du som har en gårds- eller lantbruksförsäkring kan vid problem med skadedjur i dina privatbostäder kontakta oss på telefonnummer 0101-729 729 eller anmäl skada här.

Är du företagskund hos Länsförsäkringar Värmland?

Försäkringen gäller för bekämpning av bostadsohyra i försäkrad fastighetsyta som är avsedd för bostad och är i bruk (om det anges i ditt försäkringsbrev).

Du som fastighetsägare har även möjlighet att teckna separat avtal med Länsförsäkringars egna skadedjursbekämpningsbolag för de delar som försäkringen inte omfattar. För mer information, kontakta Carl Cedergårdh på 0101-729 711 eller carl.cedergardh@lansforsakringar.se.

Läs mer

Länsförsäkringar Värmland samarbetar sedan 1 januari 2022 med Skadedjursbekämpning i Väst AB som är en del av Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Värmland har tre skadedjurstekniker på plats och all expertis samlad under samma tak.

Andra skador i hemmet eller på dina saker