Fastighetsägare - problem med skadedjur?

Du som har din fastighet försäkrad hos oss kan få hjälp med sanering av bostadsohyra och skadedjur. Försäkringen gäller för bekämpning av bostadsohyra i försäkrad fastighetsyta som är avsedd för bostad och är i bruk. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få genom din försäkring och vad du kan komplettera din försäkring med.

Fastighetsägare - problem med skadedjur?

Hur gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för bekämpning av bostadsohyra i försäkrad fastighetsyta som är avsedd för bostad och är i bruk (om det anges i ditt försäkringsbrev). Med bostadsohyra avses loppor, löss, kackerlackor, brödbaggar, plattbaggar, mjölbaggar och andra förrådsinsekter, ängrar, silverfiskar, tvestjärtar, myror, getingar samt möss och råttor.

Försäkringen gäller även för nödvändig och skälig kostnad för att återställa byggnad efter ingrepp som varit nödvändigt för att kunna utföra sanering. Högsta ersättningsbelopp för återställandekostnad av byggnad är ett halvt prisbasbelopp.

Försäkringen gäller inte för:

  • bekämpning av insekter i lokal som används för rörelse av något slag
  • direkta eller indirekta skador orsakade av ohyra
  • sanering av kläder, textilier och livsmedel
  • rengöring och städning efter utförd sanering.

Teckna separat avtal

Fastighetsägare har möjlighet att teckna ett separat avtal med Länsförsäkringars egna skadedjursbekämpningsbolag för de delar som försäkringen inte omfattar. 

Länsförsäkringar skadedjur erbjuder skräddarsydda lösningar så att det passar just ditt behov med till exempel gnagarskydd, fågelskydd, tätningar mot skadedjur, värmetält vid vägglussaneringar. Våra lokala skadedjurstekniker här i Värmland utför både akutbekämpning samt kundanpassade serviceavtal och jobbar skadeförebyggande. 

Kontakta Länsförsäkringar skadedjur på 0101-729 729 eller
 skadedjur@lansforsakringar.se  för att teckna separat avtal.

Anmäl skada

Om du upptäcker skadedjur i din fastighet och behöver hjälp kan du kontakta vår skadedjursbekämpning på telefonnummer 0101- 729 729 eller anmäla skada digitalt här:

Skadeanmälan skadedjur

Länsförsäkringar Värmland samarbetar sedan 1 januari 2022 med Skadedjursbekämpning i Väst AB som är en del av Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Värmland har tre skadedjurstekniker på plats och all expertis samlad under samma tak.