Båtförsäkring

Sveriges populäraste båtförsäkring som gäller både till sjöss och på land.

Sveriges största båtförsäkringsbolag - vi försäkrar mer än 3 av 10 båtar
Lokal och nära kontakt med ditt varv
Marknadens mest omfattande båtolycksfallsförsäkring ingår

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Jämför båtförsäkring

Innehåll
Max
Bas
Ansvar

Om du blir skadeståndsskyldig för skada på annan person eller annans egendom.

Vid grundstötning, kollision, masthaveri eller om båten sjunker. Gäller även vid annan plötslig och oförutsedd, utifrån kommande, händelse.

Om båten skadas när den befinner sig på land eller vid sjösättning, upptagning och transport.

Om båten skadas genom brand, blixtnedslag eller explosion.

Om båten utsätts för stöld, stöldförsök eller skadegörelse.

För advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till exempel köp och försäljning av båten.

För personer som skadas vid olycksfall som uppkommit vid aktivitet med eller vid användande av den försäkrade fritidsbåten.

Vid plötslig och oförutsedd skada på motor och maskinell utrustning som är högst tio år gamla.

Vid plötslig och oförutsedd skada på båttillbehör som är högst tio år gamla. Försäkringen gäller också för sanering av tank vid feltankning samt borttappade eller skadade nycklar. Högre ersättningsbelopp för personlig egendom och uppläggningsmaterial.

Om du behöver bogsering eller transport av bränsle eller reservdelar. Den gäller också för skäliga kostnader för hemresa, eller logi samt transport av båten, om den har blivit obrukbar.

Om du råkar ut för en ersättningsbar skada som gör båten obrukbar under perioden 1 maj – 30 september kan du få avbrottsersättning med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar.

Försäkra din båt

Motorbåt, segelbåt, vattenskoter eller jolle? Vi försäkrar de flesta fritidsbåtar med upp till 40 procents rabatt. Båtförsäkringen gäller både till sjöss och på land.

Du väljer själv omfattning på din båtförsäkring. Med vår BAS försäkring får du ett bra grundskydd. Med MAX är även båtmotorn och annan maskinell utrustning försäkrad om olyckan är framme eller om du tankar med fel bränsle. Vattenskoter går inte att försäkra med MAX.

Upp till 40 procents rabatt

Du kan sänka priset på försäkringen med 10 procent om du har minst förarintyg. Har du dessutom gjort åtgärder för att minska stöldrisken kan du få ytterligare 30 procent.

 • Montera spårsändare.
 • Lås in utombordsmotorn under vintern.
 • Lås fast båten i hemmabryggan.
 • Märk utombordsmotorn eller vattenskotern med mikropunkter.
 • Montera stötdämpande kölskydd.

Läs mer om hur du kan förebygga båt- och motorstöld här

Läs om hur du kan förebygga skador här

Se pris och teckna försäkring

Tilläggsförsäkringar

BAS och MAX täcker det mesta. Men i vissa lägen kan du behöva en tilläggsförsäkring.

Hyra ut båten

Vill du hyra ut din båt eller låna ut den mot ersättning behöver du teckna tilläggsförsäkringen för uthyrning.

Med båten i andra farvatten

Planerar du att röra dig i andra geografiska områden än där försäkringen gäller behöver du kontakta oss i god tid för att få besked om vilka regler som då gäller. Vi har alltid tips på vad du behöver tänka på. Läs mer om var försäkringen gäller under frågor och svar.

Kontakta oss

Tänk på att...

Försäkra din båt samma dag som du köper den. Annars riskerar du att stå utan skydd.

Villkor för båtförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.

Frågor och svar om båtförsäkring

 • Om du råkar ut för en ersättningsbar skada och har Båtförsäkring MAX får du avbrottsersättning med 250 kronor per dag i upp till 30 dagar under perioden 1 maj – 30 september.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Det snabbaste och enklaste sättet att anmäla en skada är direkt på vår hemsida, i inloggat läge på Mina sidor, eller i vår app. Du kommer kunna se, följa status och komplettera din anmälda skada. Självklart kan du även ringa till oss, här hittar du våra kontaktuppgifter. Kvällar och helger når du oss på journummer 020-590 000, bemannat dygnet runt. 

  När vi registrerat din anmälan får du en mejlbekräftelse med information om vad som gäller för just din skada och hur du går vidare för att få hjälp. Bekräftelsen innehåller också kontaktuppgifter till din skadereglerare.

  Gäller skadan en stöld eller skadegörelse?
  Då ska händelsen först anmälas till polisen.

  Är det stulna objektet försedd med en spårsändare?
  Då ska du utan dröjsmål kontakta din spårsändarleverantör för att aktivera spårning.

  Gäller skadan en kollision med en annat fordon?
  Upprätta om möjligt en gemensam skadeanmälan där händelseförloppet tydligt framgår. Var noga med att kontakt- och personuppgifter finns med och gärna uppgift om försäkringsbolag. Båda parterna ska sen anmäla skadan till sitt respektive försäkringsbolag för vidare hantering - oavsett vållande.

  På vår webbplats kan du förutom att anmäla din skada, läsa mer om vad som gäller vid olika typer av skadehändelser. Till vår sida för Skadeanmälan


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Det går att utöka giltighetsområdet. Kontakta oss i god tid så hjälper vi dig.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Utrustning ska vara fast monterad eller inlåst. Stjäls instrument ur snabbfästen eller saker förvarade under kapell riskerar du att ersättningen minskas.

   


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Väljer du en högre självrisk får du en lägre premie.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Vi reparerar din båt till det skick den var innan skadan. Skulle skadan vara så stor att kostnaden överstiger värdet på båten ersätter vi båtens marknadsvärde, högst försäkringsbeloppet.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Försäkringen gäller på samma sätt för din vän som för dig.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Vill du hyra ut måste du teckna tilläggsförsäkring som gäller med en extra självrisk på 5 000 kronor. Notera att försäkringen inte gäller om hyrestagaren försvinner med båten eller orsakar skadegörelse.

  Mer om båtförsäkring


  Hjälpte det här svaret dig?
 • En oregistrerad båtvagn eller trailer ingår automatiskt i din båtförsäkring. Har du Båtförsäkring BAS ersätter försäkringen maximalt 15 000 kronor. För Båtförsäkring MAX är värdet maximalt 30 000 kronor. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda utifrån kommande skador på din båtvagn.

  En registreringspliktig trailer försäkras separat.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • En jolle med motor på upp till 10 hk och ett värde på maximalt 25 000 kronor ingår i försäkringen, förutsatt att jollen och motorns uppgifter framgår av ditt försäkringsbrev.

  Jolle med högre motorstyrka eller större värde försäkras separat.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Alla båtar bör ha en brandsläckare ombord. Båtar med över 20 hästkrafter eller utrustning för till exempel matlagning ska ha godkänd två-kilos handbrandsläckare ombord. Har man inte det kan ersättningen vid brandskada minskas.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Våra båtförsäkringar gäller året runt - på land och i vatten. Om du väljer att vinterförvara båten i vattnet är det viktigt att du ser till att båten hålls fri från snö och is, och att förtöjningen är anpassad för extremt väder. Du behöver även vidta åtgärder för att förhindra att båten skadas, till exempel att det är isfritt runt båten och att temepraturen i båten inte går under fryspunkten. Strömförsörjning till båten ska vara försedd med avbrottslarm.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Behöver du bogsering eller hjälp med bränsle eller reservdelar och befinner dig längs vår kust eller i Vänern, Vättern eller Mälaren ringer du direkt till oss,. numret hittar du här.

  Kvällar och helger ringer du vårt journummer 020-590 000, det är bemannat dygnet runt. Vår personal kopplar då ihop dig med närmast lämpliga resurs som ser till att du får hjälp.

  Är du på annan plats än de beskrivna ovan får hjälp sökas på platsen. Ring oss gärna för råd och tips.

  Assistansförsäkringen gäller utan självrisk.


  Hjälpte det här svaret dig?