Så minskar du risken för båt- och motorstöld

Stöld av båtar, utombordsmotorer och navigationsutrustning är ett vanligt problem. Här listar vi enkla knep och avancerad teknik som kan hålla tjuven borta. Åtgärderna ger dessutom upp till 30 procent rabatt på din försäkring.

Förvara motorn säkert

Många båtmotorer stjäls efter båtsäsongens slut, under vinterförvaringen. Därför är det viktigt att ta av utombordsmotorn eller drev till inombordsmotorn och förvara dem inlåst, minst mellan 1 oktober och 31 mars. Denna åtgärd ger 10 procent rabatt på din försäkring.

Använd rätt lås

Hänglås är en nödvändighet för att slippa få båten eller motorn stulen. Det gäller oavsett var du bor, tjuven finns överallt numera. Använd bygel, kätting och hänglås som är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen, lägst stöldskyddsklass 3. Tänk även på att båtens stävögla ska vara av motsvarande klass som stöldskyddet. Om stävöglan inte är härdad är den relativt enkel för tjuven att kapa av, använd då båtens pollare eller en egen låsögla i stället.

Stöldskyddsmärk båten

Med hjälp av stöldskyddsmärkning är det lättare att hitta och identifiera en motor, båt eller vattenskoter som hamnat i fel händer. De märks upp med dolda mikropunkter och ett ID-nummer, så att polisen med hjälp av ett register kan få reda på vem som är ägare vid en beslagtagning.

Stöldsamverka med grannar

Fotografera båten och motorn och skriv upp motor- och skrovnummer. Byt kontaktuppgifter med dina båtgrannar – samverka och hjälp varandra att titta till era båtar.

Använd spårsändare

En spårsändare fästs på båten, vattenskotern eller motorn och kopplas till din mobiltelefon. Om båten eller motorn störs eller flyttas får du ett larm med positionen på en karta. Denna åtgärd ger 10 procents rabatt på din försäkringspremie.

De här spårsändarna är godkända av oss: