FairPay- för jämställd sponsring

Vi sponsrar jämställt! Länsförsäkringar Uppsala är som första företag i länet och femte företaget i Sverige en FairPayer. Vi pratar inte bara, vi gör det på riktigt!

FairPay- för jämställd sponsring

Vad är FairPay?

FairPay är en stiftelse som arbetar för att alla människor ska få idrotta på lika villkor. De arbetar för att alla människor ska få börja i, utvecklas och, om så önskas, göra en karriär inom vilken idrott de helst vill, utan att könet på personen ska avgöra vem som får den möjligheten.

Vad är en FairPayer?

En Fairpayer är ett företag, offentlig eller privat organisation vilken medvetet och strategiskt arbetar för att dess sponsringsmedel fördelas jämställt mellan flickor och pojkar; kvinnor och män.

Syftet med att vara en FairPayer är att ta ställning för att alla människor oavsett kön, ska ha samma resurser och möjligheter att börja och utvecklas inom idrotten samt bli elitidrottare. FairPay vill att näringsliv och offentlig sektor aktivt ska förändra den befintliga struktur som råder inom fördelning av sponsormedel till idrottsklubbar och förbund genom att upprätta policys och handlingsplaner för jämställd sponsring. Detsamma gäller för ett förbund eller klubb som väljer att fördela sina medel jämställt mellan pojkar och flickor/män och kvinnor.

Läs mer om FairPay här

Ansök om sponsring här