Samhällsengagemang

Människor och samhälle

 

 

Ansvaret vi tar för människor och samhälle pratar vi om ur tre olika perspektiv:

Lokal närvaro på alla plan

Ambitionen är att:

  • arbeta aktivt i lokala föreningar, med målsättningen att bidra till allmänhetens bästa och till Uppsala läns utvecklingsmål.
  • uppmuntra och stödjer människor/ medarbetare att arbeta frivilligt med samhällstjänster, t.ex. i våra sociala projekt vi sponsrar.
  • tänka lokal samhällsutveckling när vi ska sponsra, t.ex. idrottsklubbar och sociala projekt. Fokusera på barnperspektiv och social utsatthet. 
  • samarbeta med organisationer, inklusive myndigheter, företag eller frivilligorganisationer, för att hitta synergieffekter. 

Jämställdhet och mångald i allt vi gör

Ambitionen är att:

  • arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald i hela bolaget för att motverka diskriminering av anställda eller andra intressenter.
  • arbeta aktivt med att vår sponsring leder till inkludering och jämställdhet på riktigt. Det uppnår vi t.ex. genom att  medvetet  omfördela budgeten för sponsring för att större andel ska gå till sociala projekt och en jämnare fördelning mellan dam- och herridrott.

 Engagerade medarbetare

Ambitionen är att:

  • arbeta proaktivt för att tillhandahålla en god arbetsmiljö.
  • sträva efter en god miljö för talang och kompetensutveckling.
  • arbeta förebyggande för att motverka de psykosociala riskerna på arbetsplatsen, som bidrar eller leder till stress och sjukdom. 

Örnarna

Innebandy är för alla

Innebandyspelare i Örnarna

Genom innebandyträning med Storvretas verksamhet ”Örnarna” får barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning ökade möjligheter till meningsfull fritid.

Ronja FK

Integrationsmodell mot hedersproblematik

Ronjabollen arbetar för att stötta flickor som lever under hedersrelaterade normer och begränsningar. Ronjabollen upptäcker tidigt varje flickas enskilda behov och stöd på rätt sätt i rätt tid kan ges.

Amo Obaida

Tennis för nyanlända

Amo Obaida tennis för nyanlända

Amo Obaida var en av våra Trygghetshjältar 2015. Hans projekt syftar till att genom idrott, glädje och kulturella och allmänbildande aktiviteter inkludera nyanlända barn och ungdomar i det svenska samhället.Ung Företagsamhet Uppsala

"Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egen företagsamhet"

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

FairPay

Länsförsäkringar Uppsala är en FairPayer

En Fairpayer är ett företag, offentlig eller privat organisation vilken medvetet och strategiskt arbetar för att dess sponsringsmedel fördelas jämställt mellan flickor och pojkar; kvinnor och män.

Enköping Öppen Fotboll

Glädje, respekt, ansvar

Fotbollsspelare i öppen fotboll

Länsförsäkringar Uppsala sponsrar Öppen Fotboll – ett projekt som erbjuder ungdomar från sju till 17 år möjlighet att prova på fotboll gratis utan att behöva vara medlem i en förening. Hämtning av lantbruksskrot och miljöfarligt avfall

Lantbruksskrot som lyfts upp av en kran mot en blå himmel.
Vi ger dig möjlighet att bli av med skrot, miljöfarligt avfall, plast och däck.

Läs mer om hämtning av lantbruksskrot