Ansök om idrottsponsring

Vi var banbrytande när vi för några år sedan började ställa krav på en motprestation inom samhällsengagemang av de idrottsklubbar vi sponsrade. Nattfotbollen i Gottsunda och att alla elitlag nattvandrade med oss, är ett par exempel på effekterna av det som fortfarande lever kvar.

Ansök om idrottsponsring

Att stötta idrottslag och föreningar i vårt närområden är för oss en självklarhet. Här kan du läsa mer om vår idrottsengagemang i Uppsala län samt ansöka om sponsring till din förening eller verksamhet.

Vi är en FairPayer

Vi på Länsförsäkringar Uppsala är väldigt stolta över att som första företag i Uppsala län och blott femte företaget i hela Sverige ha blivit FairPay certifierade! Att vara en FairPayer är att ta ett principbeslut för jämställd sponsring. Vi har tagit ställning för att alla människor oavsett kön, ska ha samma resurser och möjligheter att börja i och utvecklas inom idrotten samt bli elitidrottare i Uppsala län!

Läs mer om FairPay här

Sponsring ska leda oss mot vår vision "Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar". Vi skiljer oss från våra konkurrenter genom att vi är lokala och kundägda. Våra huvudstäder är Tierp, Enköping, Östhammar och Uppsala. Vår idé är nämligen att skapa trygghet för människor och företag i Uppsala län. Bara här, ingen annanstans. Våra samarbeten ska vara långsiktiga med tydlig koppling till socialt ansvar, trygghet och inkludering. 

Elitidrott är viktigt då bra förebilder för barn och ungdomar och idrott på hög nivå, är en del av det som gör vårt län attraktivt att bo och leva i. Men vi vill även att vår sponsring i än hög grad ska leda till inkludering och jämställdhet på riktigt. Det uppnår vi genom bl.a. att  aktivt och medvetet  omfördela budgeten för sponsring för att större andel ska gå till sociala projekt och en jämnare fördelning mellan dam- och herridrott. 

För att ta del av vår sponsring ska alla idrottsklubbar vi stöttar delta på en utbildning/ föreläsning behöver alla föreningar vi stöttar följa Länsförsäkringars grundvillkor för sponsring, d.v.s. nolltolerans mot alkohol, tobak och droger, nolltolerans mot och aktivt arbeta mot mobbing, visa gott ledarskap och gott föredöme- gäller både ledare, aktiva och föräldrar.Som en del i ovan ingår det därför att ett enligt överenskommelse antal personer som verkar inom respektive organisation erbjuds och deltar på en utbildning/ föreläsning kring ledarskap, gruppklimat och hur man aktivt motverkar kränkningar inom idrotten.

Länsförsäkringar har sedan under samarbetsavtalets tid möjlighet att följa upp hur att föreningen deltagit och därmed fullföljt sitt åtagande.

För att ansöka om sponsring fyll i formuläret nedan: