Hållbarhet Uppsala

Länsförsäkringar Uppsalas hållbarhetsarbete

Hållbart företagande är ingen ny tanke för oss. Sedan 1845 har vi framgångsrikt följt med i samtiden genom att tillsammans med våra kunder, våra ägare hantera de utmaningar som uppstått.

Det är hållbarhet och med det som utgångspunkt ska vi fortsätta att utmana oss själva, samtidigt som vi driver en lönsam affär och tar hänsyn till våra tre fokusområden inom hållbarhet:

Ansvarsfulla relationer & affärer

Strategiskt hållbarhetsarbete

Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt hållbarhets­arbete. Genom att integrera ett hållbart förhållningssätt som ska genomsyra hela bredden av vår affär och verksamhet. Integreringen sker genom en tydlig styrning av hållbarhetsarbetet, med utgångspunkt i tre strategiska fokusområden: Människor och samhälle, miljö- och klimatansvar samt ansvarsfulla relationer och affärer.

Hållbara samarbeten

Att stötta både idrott, kultur och sociala projekt är en del av vårt hållbarhetsarbete och ett sätt att arbeta mot vår vision "Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar".

2018 samarbetar vi bland annat med dessa tre organisationer som på olika sätt jobbar för ett hållbart samhälle. Det är långsiktiga projekt med tydlig koppling till socialt ansvar, trygghet och inkludering. Nedan är några exempel på hållbara samarbeten. För mer imformation se här!

 

FairPay

Länsförsäkringar Uppsala är en FairPayer

En Fairpayer är ett företag, offentlig eller privat organisation vilken medvetet och strategiskt arbetar för att dess sponsringsmedel fördelas jämställt mellan flickor och pojkar; kvinnor och män.

Ronja FK

Integrationsmodell mot hedersproblematik

Ronjabollen arbetar för att stötta flickor som lever under hedersrelaterade normer och begränsningar. Ronjabollen upptäcker tidigt varje flickas enskilda behov och stöd på rätt sätt i rätt tid kan ges.

Örnarna

Innebandy är för alla

Innebandyspelare i Örnarna

Genom innebandyträning med Storvretas verksamhet ”Örnarna” får barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning ökade möjligheter till meningsfull fritid.

Amo Obaida

Tennis för nyanlända

Amo Obaida tennis för nyanlända

Amo Obaida var en av våra Trygghetshjältar 2015. Hans projekt syftar till att genom idrott, glädje och kulturella och allmänbildande aktiviteter inkludera nyanlända barn och ungdomar i det svenska samhället.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Uppsala