Innebandy för alla "Örnarna"

Genom innebandyträning med Storvretas verksamhet ”Örnarna” får barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning ökade möjligheter till meningsfull fritid. Det ryter utanförskap och främjar hälsan för dessa barn och ungdomar.

Innebandy för alla "Örnarna"

Storvreta IBK ska vara en förening för alla, en förening där alla barn, ungdomar och vuxna ska erbjudas möjlighet att spela innebandy. I klubbens ungdomsverksamhet arbetar man efter Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) som gör det möjligt för alla att utvecklas och lyckas på sin nivå utifrån sina förutsättningar.

För unga och vuxna med funktionsnedsättning finns förutom de åldersindelade lagen i Storvreta IBK också en riktad innebandyverksamhet. Idag är drygt 50 barn, ungdomar och unga vuxna aktiva i SIBK Örnarna. Många av deltagarna deltar i serie- och cupspel.

Länsförsäkringar Uppsala är huvudsponsor för verksamheten som i nuläget drivs av ett ledarteam bestående av projektledare, tränare, och föräldraråd. Laget startades våren 2005 efter ett initiativ från ungdomar och föräldrar, man ville att laget skulle ingå i en ”vanlig” klubb och valet föll på Storvreta IBK. Som genom sin omfattande ungdomsverksamhet och genom sitt SSL lag lyft innebandyn som sport i Uppsala. Storvreta IBK tillfrågades och var intresserade av att starta en verksamhet. Sedan augusti 2009 har Storvreta IBK medlemskap i Svenska Parasportförbundet. Medlemskapet har gjort det möjligt för Örnarna att börja spela seriespel.

Läs mer om vårt samhällsengagemang i Uppsala