Vi på Länsförsäkringar Uppsala är ett företag som ägs av sina kunder. Det betyder att vi har ett fullmäktige högst upp i vår organisation. Där sitter kunder som är med och beslutar om företagets utveckling. Här hittar du svar på vanliga frågor om fullmäktige.

Vad gör fullmäktige?

Fullmäktige är Länsförsäkringar Uppsala högsta beslutande organ och utser bolagets styrelse, revisorer, valberedning med mera. Andra uppgifter är att ge styrelse och vd ansvarsfrihet, besluta om årsredovisningen och bolagsordningen.

Varför har ni ett fullmäktige?

Länsförsäkringar Uppsala är ett ömsesidigt bolag vilket betyder att våra kunder också är våra ägare. Vi är med andra ord ett kundägt bolag där kunderna representeras av utvalda kunder i det högsta beslutande organet: Fullmäktige. På så vis är våra kunder med och bidrar till bolagets framtid och utveckling.

Vilka sitter i fullmäktige?

I fullmäktige sitter kunder som alla bor i någon av de 8 distrikt som ingår i Länsförsäkringar Uppsalas verksamhetsområde. En fullmäktigerepresentant kan med andra ord vara du själv eller din granne. Gemensamt är att alla representanter är kunder i bolaget och som valts till fullmäktige för att de är lyhörda för andra kunders intressen och behov, och framför dessa till bolagets ledning. Som fullmäktigeledamot är du också "ambassadör" för bolaget mot befintliga och blivande kunder.

Vem passar för uppdraget att vara ledamot i fullmäktige?

För att sitta med i vårt fullmäktige krävs att du har ett engagemang för företagets verksamhet och som ledamot ska du känna ansvar för din roll som representant inför övriga delägare.

Hur ofta träffas fullmäktige?

Kunderna som sitter med i fullmäktige deltar på cirka tre möten per år.

Får ledamöterna ersättning för att de sitter med i fullmäktige?

Ledamöterna i fullmäktige får ett arvode som just nu är 3 500 kr / sammanträde.

Varför har ni val till fullmäktige?

Det är under vår valprocess som du som kund och delägare kan engagera dig och påverka bolagets framtid. Under valprocessen har du direkt inflytande över verksamheten genom att välja vilka lokala representanter som ska sitta med i vårt fullmäktige. Valet gäller för en tid av tre år, räknat från och med 1 januari året näst efter det under vilket valet ägt rum, eller till dess att nytt val hålls.

Hur ofta är det val?

Valen sker i olika distrikt vid olika år:

  1. 2019 – Enköping, Uppsala tätort och Östhammar
  2. 2020 – Knivsta, Uppsala landsbygd och Älvkarleby
  3. 2021 - Håbo och Tierp
    Våra valmöten genomförs digitalt här på hemsidan. Under perioden 1-31 maj kan du nominera dig själv eller annan som du vill ska representera något av de aktuella distrikten för året. Under juni, juli och augusti genomför valberedningen intervjuer och tar fram förslag på ledamöter, det vill säga kunder som vill engagera sig. För att bli utsedd som röstbar kandidat kan du således bli nominerad av bolagets valberedning eller av minst fem delägare och i övrigt är valbar enligt bolagets bolagsordning. Den 1-30 november kan alla våra sakförsäkringskunder rösta på den kandidat som de vill ska representera sitt distrikt. När röstningsprocessen är klar presenteras de valda fullmäktigeledamöterna på hemsidan.
  4. Hur går valmötet till?