Villkor för att bli Guldkund - privatkund

Låt oss ta hand om dina banktjänster och försäkringar så får du kundbonus.

Allt utgår från din boendeförsäkring, därefter kan du bli Bronskund, Silverkund eller Guldkund. Som boendeförsäkring räknas hem-, hem och bostadsrätts- och villahemförsäkring som är försäkrad i Länsförsäkringar.

Bronskund - 5 procent rabatt

Du får 5 procent rabatt på hushållets privata försäkringar* om du eller ditt hushåll har boendeförsäkring + ytterligare en försäkring hos oss.

Silverkund - 10 procent rabatt

Du får 10 procent rabatt på hushållets privata försäkringar* om du eller ditt hushåll har boendeförsäkring + något av följande hos oss:

  • Aktivt privatkonto/rörelsekonto med kort
  • Regelbundet sparande hos oss på minst 500 kronor/månad
  • Sparat kapital på minst 200 000 kronor

Guldkund - 20 procent rabatt

Du får 20 procent rabatt på hushållets privata försäkringar* om du eller ditt hushåll har boendeförsäkring + ett aktivt privatkonto/rörelsekonto med kort + något av följande hos oss:

  • Regelbundet sparande hos oss på minst 500 kronor/månad
  • Sparat kapital på minst 200 000 kronor

Aktivt lönekonto med bankkort

Med lönekonto avses ett aktivt lönekonto hos Länsförsäkringar med regelbundna insättningar av lön, studiemedel, pension eller annan inkomst. Det ska även finnas ett anslutet bankkort till kontot.

Regelverk för sparande

För regelbundet sparande i sparkonto krävs det att överföringen sker från ett privatkonto i Länsförsäkringar Uppsala. Det summerade sparandet ska uppgå till minst 500 kronor i månaden.

Med sparat kapital menas pengar insatta i Länsförsäkringar Uppsala. Det summerade sparandet i de olika sparformerna ska uppgå till minst 200 000 kronor.

Övrigt

Kundbonus hanterar enbart privatpersoner - det vill säga försäkringar som är registrerade på personnummer.

*Gäller inte liv-och pensionsförsäkringar och Agria Djurförsäkringar. Rabatten gäller inte korttidsförsäkringar exempelvis prova på försäkringar, importförsäkringar och tillfällig utlandsvistelse. Rabatten räknas exklusive skatt på trafikförsäkringen och grundpremien. Rabatten räknas inte på minimipremier, för en fordonsförsäkring är den 160 kr och för övriga sakförsäkringar 300 kr.