Bo kvar livförsäkring - om något händer

 

Att behöva flytta mitt i en kris är det få som vill. Vår bo kvar-försäkring ger dig och din familj ekonomisk trygghet, till exempel om någon skulle bli arbetslös, sjuk eller avlida. Försäkringen ger andrum i svåra situationer och ökar möjligheten att bo kvar i ert hem.

Fullständiga villkor