Mer än var tredje enskilda firma utan pensionslösning har inte råd att spara

Fler enskilda firmor än aktiebolag saknar tjänstepension eller annan lösning för pensionssparande. Och hela 36 procent av de enskilda firmorna som inte sparar till pension uppger att de inte har råd. Men det finns saker de ändå kan göra för att skaffa sig bättre förutsättningar.

Trifa Chireh pensionsekonom Länsförsäkringar kontor
Foto: Länsförsäkringar

 Av de aktiebolag och handelsbolag som saknar tjänstepension uppger lite mer än hälften så många aktiebolag, 16 procent, att det är för att de inte har råd att spara, jämfört med 36 procent bland de enskilda firmorna. Det framgår av en Novus-undersökning som Länsförsäkringar låtit genomföra.

– Ett tips om du inte vet hur mycket du kommer att tjäna under året är att vänta nu till december med att göra avsättningen. Har du en varierande inkomst kan du spara olika mycket olika år, säger Trifa Chireh, pensionsekonom, Länsförsäkringar.

 För att maxa inbetalningen till allmän pension och allmän sjukförsäkring bör företagare ta ut så hög lön som möjligt, om möjligt upp till brytpunkten för statlig skatt.

– Tjänstepensionsförsäkringar innehåller ofta mer skydd än bara pension. Har du inte råd att ha en tjänstepensionslösning är det bra att åtminstone prioritera en privat sjukförsäkring som ger skydd vid inkomstbortfall om du skulle bli långvarigt sjuk. Långvarig sjukdom kan få betydande konsekvenser för ekonomi och skapa oro både för företaget och familjen, säger Trifa Chireh.

Som anställd gör arbetsgivaren vanligtvis avsättningar på 4,5–6 procent av lönen till tjänstepension.

– Det kan motsvara miljontals kronor när det är dags att gå i pension, säger Trifa Chireh.

Lön vid 35 års ålder

Månatlig avsättning till tjänstepension

Pensionskapital vid 65 års ålder

28 000 kronor

1 260

770 000 kronor

36 000 kronor

1620

1 100 000 kronor

50 000 kronor

4131‬

2 800 000 kronor

 Andra anledningar till att företagen inte sätter av sparande till pensionen är att man inte ser behovet, 19 procent, inte hunnit eller planerar att ta tag i pensionen senare, 14 procent, att man inte orkat, 10 procent eller inte tänkt på det, 2 procent. Se resultattabell med statistik uppdelat på företagsform i bilaga.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via 1 000 telefonintervjuer med företagare i storleksklassen 1-49 anställda av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågorna som ställdes var - Till AB/HB: Betalar du in till tjänstepension till dig själv och/eller anställda. Av vilka av följande anledningar har du inte ordnat med tjänstepension till dig själv och/eller dina anställda. Till enskilda firmor: Betalar du in till pension till dig själv antingen via tjänstepension eller annan lösning exempelvis sparande i investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring. Av vilka av följande anledningar har du inte ordnat med pensionslösning till dig själv eller anställda?

Länk till tidigare pressmeddelanden

4 av 10 mindre företag saknar avsättning till tjänstepension

https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden/357454/

Mindre företag i Stockholm sämst på tjänstepension

https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden/362453/

Allt fler företag missar den viktiga löneförmånen

https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden/369256/

Stor skillnad i avsättning till tjänstepension i olika branscher

https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden/372414/

 

För ytterligare information kontakta

Trifa Chireh, pensionsekonom, Länsförsäkringar, 073-094 28 52

Presskontakt Länsförsäkringars, telefon 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

 

Länk till Länsförsäkringars pressrum https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter https://twitter.com/forsakringar

 

Se alla pressmeddelanden