Skadeanmälan dolda fel

Om du hittat fler skador på bostaden behöver du inte anmäla en till skada om du redan har ett pågående ärende hos oss. Kontakta i så fall din handläggare.

Här fyller du i dina uppgifter

Vi vill ta hand om ditt ärende så snabbt som möjligt. Ju fler detaljer vi har om din skada, desto snabbare får du svar av oss. Därför är det viktigt att du fyller i alla fält.

Vem anmäler skadan?

Uppgifter om säljare

Uppgifter om säljaren framgår av köpekontraktet.

Uppgifter om säljare 2

Uppgifter om köpare

Uppgifter om köparen framgår av köpekontraktet.

Uppgifter om köpare 2

Uppgifter om skadan

Fastighetsbeteckningen framgår av köpekontraktet. Ex. Västervik Vattenkannan 1:45

Ersättningsanspråk

Fyll endast i siffror utan mellanslag eller punkter
Sammanfattning
Vem anmäler skadan?
Vem anmäler skadan?
Vem anmäler skadan?
När tillträddes fastigheten?
När tillträddes fastigheten?
Uppgifter om säljare
Namn på säljare
Namn på säljare
Personnummer
Personnummer
E-post
E-post
Finns det en till säljare?
Finns det en till säljare?
Namn på säljare 2
Namn på säljare 2
Personnummer
Personnummer
E-post
E-post
Uppgifter om köpare
Namn på köpare
Namn på köpare
Personnummer
Personnummer
E-post
E-post
Finns det en till köpare?
Finns det en till köpare?
Namn på köpare 2
Namn på köpare 2
Personnummer
Personnummer
E-post
E-post
Uppgifter om skadan
När upptäcktes skadan?
När upptäcktes skadan?
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning
Ange husets byggår
Ange husets byggår
Adress
Adress
Postnummer
Postnummer
Ort
Ort
Ange vilken byggnad skadan upptäckts i
Ange vilken byggnad skadan upptäckts i
Ange byggnadsdel som skadan upptäckts i
Ange byggnadsdel som skadan upptäckts i
Beskriv hur skadan upptäcktes
Beskriv hur skadan upptäcktes
Beskriv skadehändelsen utförligt
Beskriv skadehändelsen utförligt

Godkänn dina uppgifter

Information

Om du vid skadeanmälans tillfälle inte har alla underlag/uppgifter, inklusive ersättningsanspråk, går det bra att komplettera med dessa i efterhand.

E-post
doldafel@lansforsakringar.se
Tel
08-588 405 10

Viktig information