Tjäna tusenlappar på att dela på föräldraledigheten

Det lönar sig att dela lika på föräldraledigheten. Vår undersökning visar att en familj kan tjäna över 1 500 kronor i månaden på att båda föräldrar är hemma sex månader var. Vi berättar varför!

pappa med bebis

Föräldralön gör det ekonomiskt att dela lika

Om du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som Försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

De flesta omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10 procent av lönen under lönetaket samt cirka 90 procent av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Hör med din arbetsgivare om vilka regler som gäller för föräldralön på din arbetsplats.

19 procent delar lika på föräldraledigheten

Idag tas tre av fyra föräldradagar ut av kvinnor. I Länsförsäkringars undersökning i december 2021 tillfrågades 1 024 föräldrar. Var fjärde förälder anser att det är mamman som ska vara hemma mest. En tredjedel anser att föräldrarna bör dela lika på föräldraledigheten – men så blir det alltså oftast inte. I snitt är det endast 19 procent av föräldrarna som delar lika på föräldraledigheten.

Räkneexempel - så mycket kan ni tjäna

Vi har tagit fram räkneexempel för tre föräldrapar. Du kan se hur mycket familjen tjänade om den ena förälderna endast tog ut två månaders föräldraledighet jämfört med om båda föräldrar delade lika på föräldraledigheten.

Exempel 1. Lön förälder 1: 65 000 kr. Lön förälder 2: 35 000 kr. 

Förälder 1: 2 månader
Förälder 2: 10 månader
Förälder 1: 6 månader
Förälder 2: 6 månader
Skillnad (så mycket tjänar ni/månad)

791 728 kr 811 486 kr

+ 1 646 kr

Exempel 2. Lön förälder 1: 47 000 kr. Lön förälder 2: 25 000 kr. 

Förälder 1: 2 månader
Förälder 2: 10 månader
Förälder 1: 6 månader
Förälder 2: 6 månader
Skillnad (så mycket tjänar ni/månad)

618 515 kr 631 650 kr

+ 1 094 kr

Exempel 3. Lön förälder 1: 85 000 kr. Lön förälder 2: 52 000 kr. 

Förälder 1: 2 månader
Förälder 2: 10 månader
Förälder 1: 6 månader
Förälder 2: 6 månader
Skillnad (så mycket tjänar ni/månad)

1 000 606 kr 1 043 048 kr

+ 3 537 kr

Är du och ditt barn försäkrat?

Med vår Gravidförsäkring får både du och ditt barn ett bra skydd även innan barnet är fött.