Undvik vattenskador i köket

Den vanligaste vattenskadan är en läckande diskmaskin, kyl eller frys. En typisk vattenskada i köket uppstår genom att en koppling till vattenledningen under diskbänken står och droppar under lång tid innan den upptäcks. Då kan vattnet ha vandrat vidare i bjälklag, väggar och golv. 

Bild på händer som skruvar av ett avloppsrör under vasken.

Håll koll på utrustningen

Mer än var tredje vattenskada sker i köket. Ändå är det få som ser över vattenskyddet i köket, trots att det är
relativt billigt och enkelt. En diskbänkinsats kostar några hundra. Droppskydd för kylskåp, frys och diskmaskinen kan du köpa för under 500 kronor. Droppskydden gör att vatten leds mot framsidan av vitvaran och du kan upptäcka vattenläckage i tid.

När du bygger nytt kök

Även helt nya kök kan drabbas av vattenskador. Det är därför viktigt att du följer Boverkets byggregler, branschregler, tillverkarens råd och de anvisningar som gäller vid byggnads- och installationstillfället.

Under diskbänkskåp, diskmaskin, kyl, frys ska det finnas ett vattentätt skikt. Det gäller även andra vattenanslutna apparater som till exempel is- och kaffemaskin. Det vattentäta skiktet gör att du snabbt kan upptäcka en vattenläcka och förhindra skada.

Guide till en vattensmart köksrenovering

Diskmaskinen

  • Du bör anlita en behörig fackman när du installerar diskmaskinen.
  • Se till att ha ett diskmaskinsunderlägg.
  • Använd diskmaskinsavstängning eftersom vattentrycket alltid ligger på.
  • Använd bara diskmaskinen när någon är hemma och vaken, så att du kan upptäcka ett läckage snabbare.
  • Se över slangen till diskmaskinen – de flesta vattenslangar har en begränsad livslängd på cirka fem år.

Diskbänken

  • Montera en diskbänkinsats.
  • Installera ett vattenlarm. Den fungerar som en brandvarnare men varnar för vattenläckage.
  • Ta en titt under diskbänken då och då och känn på vattenledningarna att de inte läcker.

Vattenlarm kan avslöja läckage

Din kyl, frys och andra vattenanslutna hushållsmaskiner

Även kylskåp och frys behöver droppskydd eftersom de kan läcka vatten. Det finns alltid en risk att golvet sluttar mot väggen bakom kyl och frys. Vid en läcka rinner vattnet dit. Droppskydd är ett vattentätt underlägg/plastbricka som samlar upp vattnet så du kan upptäcka ett läckage i tid.

I vår broschyr Bygg bort vattenskadorna hittar du nyttig information om hur du gör köket säkrare, se sidan 10 och 11.

Mer information om du vill fördjupa dig

Visste du att...

Varje år drabbas ungefär 100 000 svenska hushåll av vattenskador.