Övningar för en säker motorcykelsäsong

Innan du ger dig ut på årets första motorcykeltur i trafiken är det bra att göra några körövningar på en lugn plats. Då blir motorcykelsäsong både säkrare och roligare – vi tipsar!

Övningar för en säker motorcykelsäsong

Bra körövningar för att "våravrosta dig"

Öva gärna på nedan körövningar på en öde parkeringsplats eller i ett industriområde:

 • Gör bromsövningar 
  Märk ut en bromspunkt där du ska påbörja inbromsningen. Försök sedan att lugnt och sansat få till bromsningar som känns harmoniska och bra. Inled i sakta mak och öka på allt eftersom.
 • Rätt blick och körställning
  Precis som alltid vid motorcykelkörning är blicken och din körställning av stor vikt vid inbromsning. Slappna av! Släpp det krampaktiga taget kring styret, sänk axlarna och låt armbågarna vara lätt böjda. Har du passagerare bör hen sitta tätt bakom dig, med sina händer kring din midja. Kläm knäna mot tanken för att på så vis förankra din underkropp hos motorcykeln, det bidrar till att motorcykeln blir stabil. Dessutom blir inte belastningen lika tuff mot armarna. Håll blicken högt, och se långt fram, även vid inbromsningens slutskede.
 • Rätt bromsteknik
  För att få till en optimal bromsning bör du sträva efter att alltid bromsa kraftigt initialt. Sträva efter att få upp bromstrycket maximalt under inledningsskedet av inbromsningen. Krama bromshandtaget med handen på samma vis som när du hälsar på någon – mjukt men samtidigt bestämt.
  Då hinner fjädringen med, vilket minskar risken för hjullåsning. Klämmer du åt för hastigt och hårt är risken mycket stor att fjädringen bottnar och hjulet låser sig. Skulle det hända är det viktigt att du genast lättar på bromstrycket. Men sluta inte att bromsa – ta ett nytt tag och bromsa på nytt. Har du en motorcykel med låsningsfria bromsar, ABS, är det läge att testa att klämma i för kung och fosterland en gång för alla, så kommer du se att det inte behöver vara så farligt svårt att bromsa hårt.
 • Förbered dig på att bromsa
  Kör alltid med minst två fingrar vilande på bromshandtaget för att öka bromsberedskapen. I synnerhet i tät trafik. Förbered dig även mentalt på att du snart kanske måste bromsa.
 • Kör mjukt
  Accelerera och bromsa med fingertoppskänsla, eftersträva god harmoni. Gör vägen så rak som möjligt, men skär inte över till mötande körbana i onödan, i synnerhet inte genom dolda kurvor eller över krön.
 • Öva kurvteknik
  Öva slalomkörning och andra typer av kurvövningar. Ställ upp ett par koner eller andra markeringar som fokuspunkter.
 • Aktiv körning
  Tänk på hur du kör och varför du kör på ett visst sätt. Kör alltid aktivt och du kommer att upptäcka att körningen blir mjukare, roligare och samtidigt säkrare.
 • Tänk flexibelt och använd fantasin
  För att minska risken för olyckor måste du givetvis undvika situationerna som nämnts ovan. Dessutom bör du öva på din körteknik med jämna mellanrum. Tänk flexibelt och använd din fantasi. Räkna med att vad som helst kan hända, när som helst och ta inget för givet. Sitt inte bara och "slöåk" utan kör aktivt och håll ständigt uppsikt efter alternativa "flyktvägar".
 • Var observant på halka
  Tänk på att brunnslock, målade vägmarkeringar och tjärlagningar kan vara förädiskt hala i synnerhet vid regn. I cirkulationsplatser ökar risken för att dieselspill och vätskor från andra fordon spillts ut på vägbanan.
 • Lyft blicken!
  Håll god koll på trafiksituationen långt framför dig. Genom att aktivt söka efter faror så väl i din närhet som långt framför, hålla uppsikt i backspeglarna minskar du risken för obehagliga överraskningar.

Tips!

Runt om i landet arrangeras så kallade avrostningar och förarkurser för motorcyklister. Kolla in Sveriges Motorcyklisters kurser och övriga aktiviteter på deras webbplats.

Till Sveriges Motorcyklister

Läs också