Elcykel

Det är maxeffekten och maxhastigheten som avgör om din elcykel räknas som en cykel och täcks av hemförsäkringen.

Elcykel

Lås alltid din elcykel med ett cykellås som Stöldskyddsföreningen certifierat. Använd gärna dubbla lås och använd det ena till att låsa elcykeln i ett fast föremål.

Skulle elcykeln bli stulen eller skadad i anslutning till din bostad kan du få ersättning från hemförsäkringen, där en försäkring för cyklar ingår. Läs mer om vår cykelförsäkring här.

Hur funkar en elcykel?

Elcykeln har en motor som aktiveras när du börjar trampa och slår ifrån när du slutar trampa. I övrigt trampar, växlar och bromsar du precis som vanligt.

Vad räknas som cykel?

Idag finns flera olika kategorier av fordon som klassas som "cykel", enligt svensk lagstiftning. Några av dem drivs på el och gemensamt för dem är att motorns effekt inte får överstiga 250 watt. De med trampor får gå max 25 km/h och brukar benämnas elcykel. Idag ser elcyklar inte alltid ut som vi är vana vid. En elcykel kan även vara en rawbike eller liknande om de uppfyller kraven för elcykel.

Här kan du läsa mer om olika klassificeringar av elfordon 

Bra att tänka på innan du köper en elcykel

Ta reda på maxeffekten och maxhastigheten på elcykeln. Uppfyller inte ditt fordon kraven anses fordonet inte vara en cykel, utan kommer troligtvis falla inom kategorin moped med andra regler och förutsättningar för att få brukas i trafik.

Undvik skador med din elcykel

Elcykeln tar sig fram snabbt. Höga farter ökar risken för olycka. Tänk på att andra cyklister kanske håller en lägre hastighet och inte uppfattar att du cyklar fortare.

  • Använd alltid hjälm och glöm inte att knäppa den.
  • Trimma aldrig din elcykel.
  • Ta hänsyn till andra trafikanter.

Har du en speedbike?

Har du en speedbike som är registrerad som en Moped klass I och får köras i 45 km/timme. Då kan du teckna en mopedförsäkring.

Teckna mopedförsäkring