Hur gäller försäkringen vid skogsbrand?

Hur gäller försäkringen vid skogsbrand?

Frågor och svar för dig som privatperson

Gå till Frågor och svar för dig som är företagare eller lantbrukare

Gäller min hemförsäkring om mitt hem skadas under skogsbranden?

Ja, om du har en hemförsäkring är din lösegendom (dina saker) försäkrade. Har du också en villa- eller fritidshusförsäkring är även fastigheterna försäkrade. Om det inträffat en skada kan du komma in med din anmälan om skada redan nu, eller avvakta tills branden är släckt.

Gäller min bilförsäkring?

Ja, om du har en hel- eller halvförsäkring så gäller den om bilen skadas till följd av skogsbranden. Om det inträffat en skada kan du komma in med din anmälan om skada redan nu, eller avvakta tills branden är släckt.

Vi bor en bit från branden. Gäller hemförsäkringen eller bilförsäkringen om sot sprider sig och det blir skador?

Ja, hemförsäkringen täcker sotskador och bilförsäkringen gäller för sotskador om du har en helförsäkring.

Våra rekommendationer tills vidare är följande

Fasader och fönster
Om du tror dig kunna åtgärda på egen hand: Börja rengöra, om det visar sig bli många sotskador återkommer vi med rekommendationer om hur du kan rengöra effektivt. Om du inte tror dig kunna åtgärda på egen hand: Vi avvaktar med insatser tills dess att branden är släckt. Du kan dock komma in med din anmälan om skada redan nu.

Motorfordon
Tvätta bilen snarast. Om detta inte hjälper, använd så kallad rekondtvätt, alternativt tvätta själv med "Yes" eller någon form av avfettning. Vid bestående skador, gör en skadeanmälan.

Täcker hemförsäkringen röklukt?

Försäkringen täcker inte röklukt som kan vädras bort.

Frågor och svar för dig som är företagare eller lantbrukare

Gå till Frågor och svar för dig som är privatperson

Gäller försäkringen om det uppstår en skada på min egendom som till exempel fastighet, produkter eller maskiner?

Ja, försäkringen täcker både din skadade egendom och om du får avbrott i din verksamhet.

Gäller försäkringen om jag får avbrott i min verksamhet?

Ja, om du beordras att evakuera och inte får tillträde till verksamheten på grund av avspärrningar lämnar vi ersättning för avbrott med högst 10 prisbasbelopp. Om din egendom också skadas så ersätter vi både egendomen och avbrottet enligt försäkringsavtalet.

Gäller försäkringen om jag måste flytta mina djur från gården?

Ja, om du flyttar dina djur från gården ses detta som en räddningsinsats och täcks av din försäkring.

Gäller försäkringen om jag måste plöja upp min åker för att förhindra att branden sprids?

Ja, försäkringen gäller för skäliga räddningsinsatser som du gör för att begränsa skadorna.

Gäller försäkringen om min skog brinner ner?

Ja, om du har en skogsförsäkring. Även om du bara har en basförsäkring på skogen, omfattas den av försäkring vid brand. Skäliga kostnader för brandbevakning ersätts också. Brandbevakning kan tidigast starta efter att räddningstjänsten avslutat släckningsarbetet.