Lexus Bilförsäkring
Lexus Bilförsäkring

Lexus Bilförsäkring

En trygg märkesförsäkring för din Lexus

  • Vi försäkrar var tredje personbil i Sverige
  • Allrisk ingår alltid
  • Hög kvalitet hos auktoriserade Lexus-verkstäder
Se pris
Så behandlar vi personuppgifter
Vi kan komma att kontakta dig för att hjälpa dig vidare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Jämför våra Lexus-försäkringar

Innehåll
Lexus Bilförsäkring Premium
Lexus Bilförsäkring

Personskador och skador på andras egendom.

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 0 kr
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 1000 kr

Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1000 kr.

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 750 kr
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 1800 kr

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av spricka eller ett stenskott. 

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 750 kr för byte av ruta, 0 kr för lagning av ruta
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 1500 kr för byte av ruta, 200 kr för lagning av ruta

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen.

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 750 kr
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 1800 kr

Om din bil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel vid punktering.

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 750 kr
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 1500 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 20 procent av kostnaden, minst 750 kr
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 20 procent av kostnaden, minst 1000 kr

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år eller har körts längst 15 000 mil. För hybridkomponenter 20 000 mil. 

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 750 kr upp till 10 000 mil, därefter 1 500 kr.
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 10 000 mil, därefter 7 000 kr.

Om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i en bil som är högst åtta år gammal.

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 750 kr
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 1000 kr

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

0 kr i självrisk.

Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse. 

Självrisk: Välj mellan 3 000 kr och 5 000 kr för både Lexus Bilförsäkring och Lexus Bilförsäkring Premium.

Tilläggsförsäkring Extra
Ingår
Tillägg

Ersätter 75 % av kostnaden för en hyrbil om din bil går sönder. För dig som har en finansanknuten försäkring som du betalar tillsammans med din finansiering ersätter vi 100 procent av kostnaden upp till 90 dagar eller 150 kronor/dag istället för hyrbil under förutsättning att din bil omfattas av en vagnskadegaranti.

För Lexus Bilförsäkring Premium ersätter vi dig om du behöver hyra bil under reparationstiden, i högst 90 dagar. Behöver du ingen hyrbil kan du få kontant ersättning på 150 kr/dag.
För Lexus Bilförsäkring ersätter vi dig om du behöver hyra bil under reparationstiden, i högst 60 dagar. Behöver du ingen hyrbil kan du få kontant ersättning på 150 kr/dag.

Lägre självrisk om du krockar med ett djur.

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 0 kr
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 1000 kr (Om du inte har tilläggsförsäkring Extra är självrisken densamma som för vagnskada)

Lägre självrisk om du råkar ut för skadegörelse på din bil. 

Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium: 1000 kr
Självrisk Lexus Bilförsäkring: 1000 kr (Om du inte har tilläggsförsäkring Extra är självrisken densamma som för vagnskada)

Om du råkar ut för en vagnskada när du har vagnskadegaranti är din självrisk 3000 kr lägre med Lexus Bilförsäkring Premium.

Lexus på väg i solnedgång.

Bilförsäkringen för dig som kör Lexus

Tillsammans med Lexus har vi tagit fram en specialanpassad försäkring för din Lexus. Försäkringen täcker de vanligaste skadorna som du kan råka ut för.

  • Service & reparation hos auktoriserad Lexusverkstad
  • Allrisk om du tankar fel drivmedel, tappar bort bilnyckeln eller skadar inredningen
  • Maskinskada och eletronikskydd upp till tio år, max 15 000 mil

Vill du ha lägre självrisker och ett mer omfattande skydd, välj Lexus Bilförsäkring Premium.

Villkor för Lexus bilförsäkring

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.

Frågor och svar om bilförsäkring