Lexus Bilförsäkring

Märkesförsäkring för din Lexus

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Innehåll
Lexus Bilförsäkring Premium
Lexus Bilförsäkring
0 kr*
1 000 kr*

Personskador och skador på andras egendom.

750 kr
1 800 kr

Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

750/0 kr
1 500/200 kr

Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av spricka eller ett stenskott. Självrisk för byte av ruta 750 kr för Lexus Bilförsäkring Premium, 1 500 för Lexus Bilförsäkring. Självrisk för lagning av ruta: 0 kr för Lexus Bilförsäkring Premium, 200 kr för Lexus Bilförsäkring.

750 kr**
1 800 kr**

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen.

750 kr
1 500 kr

Bärgning, räddning och bogsering om bilen får driftstopp, som till exempel vid punktering.

20 % av kostnaden minst 750 kr
20 % av kostnaden minst 1 000 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

750/1 500 kr
3 000/5 000/7 000 kr

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år eller har körts längst 15 000 mil. För hybridkomponenter 20 000 mil. Självrisk Lexus Bilförsäkring Premium 750 kr upp till 10 000 mil, därefter 1 500 kr. Självrisk Lexus Bilförsäkring 3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 10 000 mil, därefter 7 000 kr.

750 kr
1 000 kr

Om du tankar fel drivmedel eller tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i en bil som är högst åtta år gammal.

0 kr
0 kr

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

3 000/5 000 kr
3 000/ 5 000 kr

Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse. Välj självrisk mellan 3 000 kr och 5 000 kr.

Tilläggsförsäkring Extra
Ingår
Tillägg

Ersätter 75 % av kostnaden för en hyrbil om din bil går sönder ***. För Lexus Bilförsäkring Premium ersätts hyrbilen under reparationstiden i högst 90 dagar. Vill du inte ha en hyrbil kan du få kontant ersättning på 150 kr per dag. För Lexus Bilförsäkring ersätts hyrbilen i högst 60 dagar. Vill du hellre ha kontant ersättning kan du få 100 kr per dag.

0 kr
1 000 kr

Lägre självrisk om du krockar med ett djur. För Lexus Bilförsäkring är självrisken samma som för Vagnskada, om du inte har tilläggsförsäkringen Extra.

1 000 kr
1 000 kr

Lägre självrisk om du råkar ut för skadegörelse på din bil. För Lexus Bilförsäkring är självrisken samma som för Vagnskada, om du inte har tilläggsförsäkringen Extra.

Ingår inte

Om du råkar ut för en vagnskada när du har vagnskadegaranti är din självrisk 3 000 kr lägre med Lexus Bilförsäkring Premium.

* Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kr.

** Om din bil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

*** För dig som har en finansanknuten försäkring som du betalar tillsammans med din finansiering ersätter vi 100 procent av kostnaden upp till 90 dagar eller 150 kronor/dag istället för hyrbil under förutsättning att din bil omfattas av en vagnskadegaranti.

 

Lexus Bilförsäkring

Försäkringen för dig som kör Lexus

Tillsammans med Lexus har vi tagit fram en specialanpassad försäkring för din Lexus. Försäkringen täcker de vanligaste skadorna som du kan råka ut för.

  • Service & reparation hos auktoriserad Lexusverkstad.
  • Allrisk om du tankar fel drivmedel, tappar bort bilnyckeln eller skadar inredningen
  • Maskinskada och eletronikskydd upp till tio år, max 15 000 mil

Vill du ha lägre självrisker och ett mer omfattande skydd, välj Lexus Bilförsäkring Premium.

Samlade försäkringar ger ett bättre pris

Det ska vara enkelt för dig att vara kund hos oss. Därför får du rabatt på bilförsäkringen när du försäkrar ditt hem hos oss. Vi ger dig ett bra erbjudande på din boendeförsäkring!

Vill du ge din Lexus en riktig försäkring?

Villkor och förköpsinformation

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner den så har du den tillgänglig.

Villkor för Lexus bilförsäkring

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.