Installera solceller

Att installera solceller är ett bra sätt att påverka din egen elkostnad samtidigt som du gör en insats för miljön. Här kan du läsa mer om varför du ska installera solceller och vad du bör tänka på.

Installatör står på taknock och tittar ut över monterade solceller på ett tak.

Därför ska du installera solceller

En solcellsinstallation ska vara till glädje och producera el under många år framåt, det ger en hållbar och långsiktig energiförsörjning. Även om kostnaden kan bli stor till en början finns mycket att vinna i det långa loppet. Dessutom går det att ansöka om ett statligt stöd för solcellsinstallation för att premiera grön teknik. Nedan listar vi några av alla fördelar med att installera solceller:

 • Minskad miljöpåverkan
 • Sannolik värdeökning av din bostad
 • Du bidrar till din egen elförsörjning
 • Nästintill underhållsfritt
 • Möjlighet att sälja el

Minskad milöpåverkan

Med en skräddarsydd solcellsanläggning kan de flesta tak producera solel. Det kräver inget bränsle och ger inga utsläpp och jämfört med andra energikällor är solcellers miljöpåverkan låg. Den största miljöpåverkan sker vid tillverkningen, men inom inom ett par år har den fossilfria solelen som produceras kompenserat för utsläppen.

Solceller gillar vårt klimat

Det kan vara lätt att tro att det svenska klimatet inte lämpar sig för solceller, men faktum är att solceller inte är helt beroende av en stor mängd soltimmar och solen behöver nödvändigtvis inte skina för att el ska produceras. Lägre temperaturer kan faktiskt ha en positiv inverkan på solpanelernas elproduktion då för varma förhållanden kan orsaka energiläckage av solcellerna.

Se en kort film om varför Solceller gillar vårt svenska klimat

Att tänka på vid installation av solceller

Det finns en ökad efterfrågan på solceller särskilt efter en tid med höga elkostnader. Den större efterfrågan påskyndar utvecklingen av solceller samt förbättrar tillgängligheten, men det gör också att det finns desto fler leverantörer och installatörer på marknaden, så ett noggrant förarbete är viktigt att göra för att hitta den leverantör och solpanel som passar dig.

Checklista för en säker solcellsinstallation

 • Begär in offerter på hela installationen.
 • Kontrollera om det företag du tänker välja har den auktorisation som krävs för installationen på Elsäkerhetsverkets webbplats.
 • Auktorisationen för installation av solceller på en villa ska innehålla verksamhetstyperna ”Bostäder” och ”Elproduktionsanläggningar”.
 • Fråga efter referensanläggningar och prata gärna med personerna som äger anläggningarna.
 • Anlitar du ett solcellsföretag direkt så kontrollera att de är medlemmar i branschorganisation för solenergi, Svensk solenergi (SSE).
 • Försäkra dig om att du får en tydlig dokumentation och driftsmanual för anläggningen.

Anläggningarna sitter i en tuff miljö utsatta för väder och vind, vilket ställer stora krav på installation och material. För att undvika risk för brand och driftstörningar är det viktigt att allt i installationen följer de regler och rekommendationer som finns. Vi rekommenderar dig att ta in en oberoende besiktningsman innan anläggningen tas i bruk.

Läs mer om installation av solcellsanläggning här

Låna till solceller

Om du vill låna pengar för att installera solceller finns det några olika alternativ:

Solcellslån - ett privatlån med förmånlig ränta för kunder med bolån hos Länsförsäkringar.

Utöka befintlig bolån - vanligtvis kan du låna upp till 85 procent av värdet på din bostad.

Direktlånet via Wasa Kredit. Du kan låna upp till 400 000 kronor utan säkerhet.

Frågor och svar om solceller