Handpenning och handpenningslån

Handpenningen motsvarar tio procent av ett husköp eller köp av bostadsrätt. Du betalar i samband med kontraktsskrivning. Handpenningen kan bestå av eget sparkapital eller så kan du ansöka om ett handpenningslån.

Två kvinnor i bil som funderar på handpenningslån.

Vad innebär handpenning?

Handpenning är en förskottsbetalning som oftast brukar motsvara tio procent av slutpriset, som du betalar tätt inpå att du skrivit under köpekontraktet. Det är en garanti för köparen och mäklaren att du ska köpa bostaden. Du kan betala handpenningen med eget sparkapital eller ett handpenningslån. Handpenningslån kan vara aktuellt när dina pengar är bundna i befintligt boende, det vill säga, du köper nytt innan du säljer.

Vid ett bostadsköp betalar du först handpenningen i anslutning till kontraktsskrivning, sedan kontantinsatsen vid tillträde. För de resterande 85 procent av köpeskillingen kan du ta ett bolån.

Handpenningslån - låna till handpenning

Om du hittar en ny bostad innan du sålt din nuvarande kan du behöva ta ett handpenningslån, eftersom ditt kapital är bundet i din aktuella bostad. Det är ett tillfälligt lån som du kan ha tills du får tillträde till det nya boendet. I korthet innebär det att:

  • du kan låna upp till 10 procent av bostadens pris.
  • handpenningslån betalas på tillträdesdagen. Löptiden är dock max sex månader.
  • du betalar enbart ränta och amorterar lånebeloppet senast på tillträdesdagen.

Räkna ut handpenningen

Det är relativt enkelt att räkna ut den faktiska handpenningen vid ett bostadsköp. Du tar endast 0,10 x köpeskilling (slutpris). Exempelvis, ska du köpa ett hus för 5 000 000 kronor behöver du betala en handpenning på 500 000 kronor.

Vad kostar ett handpenningslån?

Handpenningslån, räkneexempel  
Bostadens pris 3 000 000 kr
Handpenningslån 10 % 300 000 kr
Löptid 2 månader (60 dagar)
Ränta handpenningslån 7,00 %
Effektiv ränta handpenningslån 7,23 %
   
Totalt räntekostnad för perioden 3 452 kr
Totalt belopp att betala tillbaka 303 452 kr

Vi hjälper dig!

Har du frågor om handpenningslån eller vill ansöka?

Kontakta oss

Aktuellt med överbryggningslån?

Äger du redan en bostad och vill köpa en ny bostad innan du sålt din nuvarande, kan ett överbryggningslån vara aktuellt. Brygglån som det också kallas, är ett tillfälligt lån som du löser när din gamla bostad blivit såld, som längst inom sex månader. Din ekonomi ska klara av dubbla boendekostnader under lånetiden, så du behöver marginal i din privatekonomi för att det ska vara ett alternativ.

Ett påskrivet säljkontrakt på din nuvarande bostad krävs för att ta detta lån. 

Du kan ta ett brygglån för att betala kontantinsats. Foto av tre barn på brygga.

Frågor och svar om handpenning och handpenningslån