Bolåneskydd

Ekonomisk trygghet med vår Bo kvar-försäkring

Bo kvar-försäkring

Behövs för att ge dig rätt pris
Så behandlar vi personuppgifter
Ange storlek på hushållets bolån
  • Upp till 3 miljoner kronor till dina efterlevande om du avlider
  • Upp till 8000 kronor/mån om du blir sjuk eller arbetslös
  • Ingen bindningstid eller uppsägningstid

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om Bo kvar-försäkring

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall

Vår låneskyddsförsäkring Bo kvar ger dig och din familj ekonomisk trygghet om någon skulle bli arbetslös, sjuk eller avlida. Den är till för att ge er andrum i svåra situationer och öka möjligheten att kunna bo kvar i ert hem. 

Utbetalningarna är inte kopplade till bolånet, även om det ofta är den största utgiften som man behöver ekonomisk hjälp med. Pengarna går till dig och inte till banken, och du väljer själv hur du använder dem.

Du behöver ha ett bolån för att teckna försäkringen. Har du bolånet hos en annan bank än Länsförsäkringar behöver du ha en villa-, bostadsrätts- eller lantbruksförsäkring hos oss.

Du väljer själv hur ditt bolåneskydd ska se ut och låter dina behov styra. Du kan välja full trygghet med hela paketet eller välja enbart livförsäkring eller sjuk- och arbetslöshetsförsäkring.

Bo kvar-försäkringen innehåller:

Livförsäkring Livförsäkring
Sjuk- & arbetslöshetsförsäkring Sjuk- & arbetslöshetsförsäkring
3 miljoner kronor 3 miljoner kr
8000 kronor/månad 8000 kr/mån

Beloppet som visas är det som maximalt kan utbetalas.

Vid ett tillfälle Vid ett tillfälle
Månadsutbetalning Månadsutbetalning

Månadsutbetalning gäller upp till 12 månader vid hundraprocentig arbetslöshet eller sjukskrivning. Du får inte betalt för de första 30 dagarna.

Du får inte ha kännedom om kommande sjukskrivning eller varsel när du tecknar Sjuk-& arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen gäller endast om du är tillsvidareanställd. 

Du kan köpa försäkringen om du:
  • är 18-63 år
  • är bosatt och folkbokförd i Sverige
  • har bolån i Länsförsäkringar eller har bolån någon annanstans samt en villa-, bostadsrätts- eller lantbruksförsäkring hos Länsförsäkringar.

Om du har ditt bolån hos Länsförsäkringar och köper försäkringen inom tre månader från det att du beviljats lånet räcker det med att du intygar att du är fullt arbetsför. Annars behöver du fylla i en hälsodeklaration.


Förebyggande hälsotjänster – en del av Bo kvar

Med vår Bo kvar-försäkring får du fri tillgång till ett flertal förebyggande hälsotjänster via vår hälsoportal. Tjänsterna finns där för att hjälpa dig att behålla god hälsa och undvika ohälsa. 

  • Hälsoprofil
  • Hälsoprogram
  • Personligt samtalsstöd

Läs mer och testa din hälsa

Familj


Så här fungerar försäkringen – tre exempel

Ekonomisk trygghet när du har annat att tänka på

För ett par hundralappar i månaden när du är frisk och har jobb kan du få många tusenlappar i månaden när du verkligen behöver det.

Bo kvar i praktiken


Villkor och annan viktig information

Här hittar du villkor och förköpsinformation som det är viktigt att du läser. Spara den gärna så har du den tillgänglig.

Kontakta oss om du har frågor


Anmäl skada

Använd våra blanketter för att anmäla en skada i din Bo kvar-försäkring. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss på 08-588 424 12 eller mejla skada.grupp@lansforsakringar.se.