Så påverkas dina bolån av räntehöjningar

Bolåneräntorna fortsätter uppåt till följd av Riksbankens senaste höjning av styrräntan. Här ser du vad det innebär för din boränta och månadskostnad och får tips på hur du kan tänka för att planera din ekonomi när räntan stiger. Du får också en prognos över räntans fortsatta utveckling.

Ungt par i kvällsljus.

Inflationen ligger bakom räntehöjningen

Inflationen är fortsatt hög även om den nu verkar vara på väg ner. För att dämpa inflationen meddelade Riksbanken den 21 september 2023 att de höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,0 procent. Det kommer i sin tur innebära att bolåneräntorna, som påverkar din månadskostnad. Det är en i raden av höjningar av räntan sedan våren 2022.

– Som bolånetagare bör man räkna med att hela höjningen slår igenom på räntorna”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.  

Därtill påverkas hushållen av höga elpriser, drivmedel och mat, samtidigt som utsikterna för tillväxten i den svenska ekonomin är sämre än normalt. 

Hur hög kommer räntan att bli?

Du som har en rörlig ränta, tremånadersränta, bör räkna med att den på sikt stiger med lika mycket som Riksbankens höjning – alltså med 0,25 procentenheter. Det finns också en risk för en ytterligare höjning av styrräntan i november 2023. 

 – Vi befinner oss i ett sämre ekonomiskt läge. Vi har mycket räntekänsliga hushåll och en del pekar på att bostadspriserna ska fortsätta att falla. Du som bolånetagare bör räkna med en rörlig bolåneränta runt fem procent vid årsskiftet 2023/2024. Därefter tror vi att de ligger kvar på höga nivåer under första halvåret 2024. Det mesta talar för att räntan ska gå ner i slutet av nästa sommar, säger Stefan Westerberg.

Ta del av vår prognos för bolåneräntor

Stefan Westerberg, privatekonom, porträtt.

Jag vet inte om jag klarar en räntehöjning när allt blir dyrare, vad ska jag göra?

 – Banken räknar alltid på att du klarar av minst sex procents ränta när du tar ett bolån, så en sådan höjning ska du klara. Däremot kan det såklart kännas tufft när i princip alla utgifter stiger samtidigt. Gör en noggrann budget och fundera på vad du kan förändra i din vardagsekonomi. Det är också viktigt att fundera över vad du vill ha råd med utöver att bo, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Om ditt hushåll har tre miljoner kronor i rörligt bolån med en ränta på fem procent väntas du betala cirka 105 000 kronor i ränteutgifter per år efter ränteavdraget. Det är drygt tre gånger mer än i mars 2022. 

Hur förändras min månadskostnad?

I vår boendeprognos kan du se hur din månadskostnad förändras när boräntan höjs. Testa att lägga in olika räntor för att få en prognos. Du kan också lägga in din elkostnad för att se hur även den påverkar din totala ekonomi.

Gör en boendeprognos

Ska jag binda mina bolån?

Har man goda marginaler, är rörlig ränta (tremånadersränta) ett bra alternativ i dagsläget. Det mesta pekar på att räntorna ska upp men sedan ner någon gång under det tredje kvartalet 2024 

Om man har små marginaler och är orolig över stigande räntor kan det vara värt att binda dem även om du eventuellt betalar en något högre ränta under en längre tid jämfört med att ha rörliga räntor. Men det behöver inte vara antingen eller, du kan nämligen dela upp ditt bolån i olika delar och ha en del med rörlig ränta och andra delar med olika bindningstider. Tänk då på att du ofta måste betala så kallad ränteskillnadsersättning om du ska flytta och behöver lösa lånet i förtid.

Mer om bindningstider och hur du kan tänka

Annat blir också dyrare

Det är inte bara stigande räntor som drabbar hushållen just nu. Höga priser på el, livsmedel och drivmedel gör att lönen ska räcka till mycket. Det är därför hög tid att försöka räkna lite framåt och fundera på vilka marginaler som finns i din ekonomi.

Tips för att spara el och pengar

I vår app får du hjälp med att sammanställa dina utgifter varje månad i olika kategorier. Det kan göra det lättare att se vad just ditt hushåll lägger mycket pengar på. Det kan vara värt att fundera på vad som är absolut nödvändiga utgifter och vad du kanske måste avstå under en period med högre utgifter.

Fler spartips

Måste jag amortera på bolånet?

Samma amorteringsregler som tidigare gäller. Du behöver amortera på ditt bolån om din belåningsgrad (bolånets storlek i förhållande till din bostads värde) är större än 50 procent eller om din skuldkvot (bolånens storlek i förhållande till din bruttoinkomst) överstiger 4,5. Finns det särskilda skäl, som att du blivit arbetslös, kan du ha möjlighet till amorteringsfritt under en begränsad period. Vi gör då en prövning från fall till fall.