Amorteringsfritt bolån

Amorteringsfrihet innebär att du inte behöver amortera på ditt bolån. Ett krav för att få amorteringsfritt är att din belåningsgrad är lägre än 50 procent, alltså bolånets storlek i förhållande till värdet på din bostad och att du inte har för stora bolån i förhållande till din inkomst. Under vissa omständigheter, exempelvis försämrad inkomst på grund av arbetslöshet, kan en individuell prövning göras.

Amorteringsfritt bolån

Vad innebär ett amorteringsfritt bolån?

När du amorterar minskar du din skuld. Om du har ett amorteringsfritt bolån behöver du inte betala något mer på lånet än räntan.

Enligt amorteringskravet ska bolån tagna efter 1 juni 2016 amorteras med minst 1 procent per år om belåningsgraden är större än 50 procent och minst 2 procent per år om den är större än 70 procent. Sedan 1 mars 2018 gäller dessutom att om din skuldkvot (bolån i förhållande till inkomst) är över 4,5 så amorterar du 1 procent extra. 

Mer om amortering och amorteringskrav

Vad är belåningsgrad?

Belåningsgrad är hur stort ditt bolån är i förhållande till hur mycket din bostad är värd. När du tar ett bolån så är belåningsgraden av betydelse för vad du får för ränta och hur mycket du behöver amortera.

Om det har gått fem år eller mer efter att du värderade din bostad och började amortera enligt amorteringskravet, finns det möjlighet att göra en ny värdering som ligger till grund för hur stor din amortering blir. Kontakta din bank för att se om den här möjligheten gäller för dig.

Du kan få amorteringsfrihet i vissa fall

Utöver de olika kriterierna ovan kan du ha möjlighet till amorteringsfrihet under en begränsad period om din ekonomi har försämrats och det föreligger särskilda skäl – till exempel att din inkomst har försämrats genom att du blivit arbetslös eller blivit långvarigt sjuk.

Den 14 oktober 2022 kommunicerade Finansinspektionen kring amorteringskravet men föreslog inga förändringar. De förtydligade att även kraftigt ökade hushållsutgifter i vissa situationer kan utgöra särskilda skäl. De ökade utgifterna ska varit oförutsedda när lånet togs. Ökade utgifter på grund av ränteökningar kan inte utgöra särskilda skäl.

Prövning görs från fall till fall. Kontakta din bank om något har hänt som gör att du har svårt att klara amorteringen för att se vad du har för möjligheter.

Hur gör jag för att slippa amortera?

Du får inte ett amorteringsfritt bolån automatiskt om du uppfyller kriterierna, utan du behöver själv ansöka om det. Kontakta din bank så hjälper den dig vidare.

Amortera – ett sätt att spara pengar

Även om du får ner dina månadsutgifter genom att inte amortera, kan det ändå vara bra att göra det. Din skuld till banken kommer att minska över tid och eftersom ditt lån blir mindre minskar även dina räntekostnader. Det är till exempel bra om räntan stiger eller om du skulle få en lägre inkomst. På så sätt är amortering också en form av sparande.

Så vet du om du ska amortera eller investera