Några åldersgränser för rättigheter och skyldigheter

Det finns några åldersgränser i en persons liv som syftar till att successivt ge denne rättigheter som följer utvecklingen ur ett skydds-, behovs- och mognadsperspektiv. Åldersgränserna kan också innebära att ett barn träder in i en ålder då vissa skyldigheter träder i kraft. 

0 år:

Ett ofött barn kan ha rätt att ta emot arv. 

När ett barn föds har hon eller han rätt till barnbidrag. 

3 månader: 

Barnets föräldrar måste anmäla för- och mellannamn.

1 år:

Har rätt att gå i förskola. 

3 år:

Gratis tandvård till och med 19 års ålder.

6 år:

Rätt att gå i skolan.

7 år:

Skyldighet att gå i skolan.

Får se filmer med åldersgräns 7 år.

11 år:

Får se filmer med åldersgräns 11 år.

12 år:

Får påverka vem man vill bo hos vid en skilsmässa.

Får godkänna adoption (innan 12 får barnet säga vad hon eller han tycker). 

Måste godkänna byte av efternamn.

13 år:

Får ta lättare arbeten som inte är skadligt för hälsan.

15 år:

Får se barnförbjuden film.

Är straffmyndig.

Får bevittna testamente.

Får köra moped.

Får ha sexuellt umgänge.

16 år:

Skolplikten upphör efter nionde klass.

Får köra traktor, lätt motorcykel och övningsköra bil.

Får starta en egen firma eller börja arbeta med ett riskfritt arbete och sköta egna intjänade pengar.

Barnbidraget upphör men kan få studiebidrag.

Får skriva ett testamente över egna intjänade pengar.

Får själv bestämma över egenintjänade pengar. 

18 år:

Är myndig.

Föräldrarna är inte skyldiga att försörja barnet längre om han eller hon inte studerar på gymnasiet.

Får gifta sig.

Får rösta.

Får bli invald till riksdagen.

Har full rättslig handlingsförmåga det vill säga får ingå avtal med mera.

Får köpa alkohol på restaurang.

Får ta körkort för bil och tung motorcykel.

20 år:

Får handla på systembolaget och föra in sprit tullfritt vid utlandsresor.

Mellan 20-29 år ges en subvention med 600 kronor vartannat år för tandvård.

21 år:

Får ta körkort för taxi och buss.

25 år:

Får adoptera.

30 år:

Får 300 kronor vartannat år i subvention för tandvård fram till 75 års ålder, då bidraget höjs.

55 år:

Privat pensionsförsäkring och tjänstepension kan börja utbetalas.

61 år:

Inkomstpension och premiepension kan börja utbetalas.

67 år:

Har rätt att arbeta till 67 års ålder.

75 år:

Får 600 kronor i subvention vartannat år för tandvård.

Barnombudsmannen logotyp

Läs mer om de rättigheter som gäller för barn under 18 år och barnkonventionen på barnombudsmannen.se.

Gå till Barnombudsmannen