Värdegrund och affärsidé

Värdegrund och affärsidé

Vision

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar för all tid.

Affärsidé

Vi ger sörmlänningar och sörmländska företagare en trygg och säker vardag. Vi ger möjlighet till utveckling genom vår nära service och vårt breda erbjudande inom sparande, lån, försäkring, boende, hälsa och pension. Vi ägs av våra kunder och agerar alltid för kundernas bästa. Genom vårt engagemang i samhället bidrar vi till ett hållbart liv för alla sörmlänningar.

Vår verksamhet leds av begreppen

  • aktiv
  • ansvarstagande
  • anpassningsbar