Nästan hälften av alla viltolyckor i Södermanland sker i oktober till januari

Nu när det blir mörkare ökar viltolyckorna. – Under oktober till januari inträffar närmare hälften av alla viltolyckor i Södermanland, säger Annika Schyler, Chef Skador på Länsförsäkringar Södermanland.

alg--bilfonster

I genomsnitt sker det över 165 viltolyckor per dygn i Sverige, året runt. Bara i Södermanland inträffar 9 stycken. Erfarenhet visar att bara genom att sänka farten kan antalet kollisioner med vilda djur minska.

– Under 2020 minskade vi vårt resande i Sverige på grund av pandemin, det gjorde att viltolyckorna minskade. Nu ser vi en tydlig trend att vi är tillbaka i gamla resvanor igen och därmed ökar också risken för viltolyckor. Ju mer vi kör desto större blir risken för att råka ut för viltolyckor, säger Annika Schyler.

I Sverige sker flest krockar med rådjur, förutom i Norrbottens län där krock med ren, som inte är klassat som ett vilt djur, är vanligast. I Södermanland är det vanligast med olyckor med rådjur och näst vanligast är att krocka med vildsvin.  

– Tänk på att vilda djur finns överallt, även i tätorter. Vissa vägar är mer drabbade än andra. I varje kommun finns olycksstatistik och genom att använda appen Viltolycka eller genom att ta reda på mer på Nationella viltolycksrådets hemsida kan du skaffa dig mer kunskap om var de mest utsatta vägsträckorna finns, säger Annika Schyler.

Både vildsvins- och hjortstammen växer och det är vanligare att krocka med dessa djur än med älg i Södermanland. Över hälften av vildsvinsolyckorna och 57 procent av olyckor med hjort i Södermanland sker under de mörka månaderna, oktober till januari enligt statistik från Nationella viltolycksrådet.

Alla som kör på ett djur på vägarna måste larma polis genom att ringa SOS 112 och märka ut platsen för kollisionen.

Antal viltolyckor per viltslag i Södermanlands län

Viltslag Oktober 2020 – januari 2021 Januari –december 2020 Oktober – januari Andel av helår
Rådjur 775 1924 40 %
Vildsvin 372 676 55 %
Älgar 111 227 49 %
Hjort 342 599 57 %
Övriga djur 3 13 23 %
Summa vilt 1603 3439 47 %

Källa: Nationella viltolycksrådet www.viltolycka.se
Källa: Nationella viltolycksrådet www.viltolycka.se
*Eftersom ren klassas som ett tamdjur ingår den inte i viltolycksstatistiken

Tre tips för att undvika viltolyckor

  • Anpassa farten efter väglag och sikt
  • Var särskilt uppmärksam vid skymning fram till gryningen
  • Håll uppsikt i svackor där vilt snabbt kan dyka upp

Fler tips hittar du här.

Så gör du om råkar ut för en viltolycka

  • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
  • Ta hand om skadade personer
  • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis från din GPS
  • Markera olycksplatsen med en viltolycksremsa så att jägare som söker djuret hittar rätt. Gratis viltolycksremsa hittar du bland annat hos bilprovningen eller skriv ut från www.viltolycka.se

Mellan den 27 september och 3 oktober pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor. Länsförsäkringar ingår som en av 17 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder och informera om viltolyckor. Inom NVR finns även regionala viltolycksråd för samverkan om viltolycksfrågor i varje län. För ytterligare information gå in på www.viltolycka.se

Dokument & länkar

Länsförsäkringar Södermanland är ett kundägt, lokalt och självständigt bolag. Vi ger sörmlänningar en trygg och säker vardag och möjlighet till utveckling genom vår nära service och vårt breda erbjudande inom bank, försäkring, fastighetsförmedling och pension. Vi ägs av våra kunder och vi agerar alltid med våra ägares bästa för ögonen. Genom vårt engagemang i samhället bidrar vi till ett hållbart liv för alla sörmlänningar. Vi ingår i Länsförsäkringsgruppen som består av 23 lokala länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar, för all tid.

Se alla pressmeddelanden