Din åsikt är viktig för oss, därför genomför vi kundundersökningar

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla oss för att skapa bättre kundupplevelser. Eftersom vi finns till för och ägs av dig som kund, frågar vi er direkt för att kunna hitta våra förbättringsområden.

Din åsikt är viktig för oss, därför genomför vi kundundersökningar

Vi kan därför komma att kontakta dig och fråga om du vill delta i våra kundundersökningar. När vi kontaktar dig hoppas vi förstås att du vill delta, men du väljer själv om du vill vara med.

Hur vet du att undersökningen kommer från oss?

Vi genomför löpande undersökningar via telefon och e-post. Undersökningarna sker med hjälp av vår betrodda partner Brilliant, som är specialister inom kundundersökningsområdet. Du kan bli slumpvist utvald att delta i en kortare enkätundersökning där vi ber dig dela din generella feedback till oss. Den skickas ut via e-post.

Efter möten eller kontakt med oss kan du bli slumpvist utvald att dela din åsikt kring din upplevelse och bemötandet av oss:

  • efter möten sker inbjudan via en e-postenkät,
  • efter telefonsamtal sker inbjudan via en återuppringningsfunktion när du lagt på luren,
  • efter mejlkontakt sker inbjudan via e-postenkät.

Ibland behöver vi mer information 

Din återkoppling är viktig för oss. I vissa fall kan vi behöva kontakta dig för att ställa följdfrågor kring dina svar då vi vill förstå hur vi kan göra dig mer nöjd. Du bestämmer själv om du vill svara på frågorna och kan alltid säga nej.

Var uppmärksam då bedrägerier har blivit vanligare

I dagens samhälle är det väldigt vanligt med bedrägerier. Du kan vara trygg med att vi i våra undersökningar aldrig ber dig om:

  • konfidentiell information som kortnummer, kontonummer, pinkoder eller lösenord,
  • att logga in i mobil eller internetbanken,
  • installera programvaror på din dator, mobil eller surfplatta.

Hantering av personuppgifter och enkätsvar

Personuppgifter såsom telefonnummer och/eller e-post, som samlas in i samband med kundundersökningar hanteras enligt gällande lagstiftning och sparas som längst i två månader. Personuppgifterna behandlas i kontakt med dig för att få återkoppling, lyssna på dina och andra kunders åsikter, mäta utfall och för att göra återrapportering kring hur vi kan utveckla oss som bolag.

Vi röjer aldrig enskilda deltagares identitet vid analyser och återkopplingen vi får in redovisas alltid på gruppnivå. Dina svar kommer inte heller att användas för marknadsföring utan enbart för att utveckla oss som bolag. För att skydda din integritet, i enlighet med GDPR, ber vi dig inte uppge några personuppgifter i eventuella fritextfält.

Tacka nej till våra kundundersökningar

Om du inte vill bli kontaktad för att delta i våra kundundersökningar kan du enkelt avregistrera dig via Mina sidor eller i appen. Klicka på ”Inställningar” och sedan vidare på ”Utskick” för att bocka ur rutan kopplat till kundundersökningar.