Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Södermanland

Omtanke Sörmland – sponsring till barn och ungdomar

Flicka som ler och sitter på en klippa vid havet

Vi stödjer lokala organisationer genom vårt sponsringsprojekt Omtanke Sörmland. Syftet med Omtanke Sörmland är att stödja projekt som bidrar till att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar samt minska eller förebygga skador. Fyra gånger om året går vi igenom sponsringsförfrågningarna; den 15 februari, 15 maj, 15 augusti och den 15 november.

Jubileumsfonden - tillsammans hjälper vi Södermanland

En människa som kramar ett hjärta.

För att skapa ett tryggare Södermanland delar vi under fem år ut en miljon kronor till föreningar med aktiviteter som stöttar barn och ungdomar, främjar integration och minskar risken för olyckor och skador. Ansökan kan göras en gång per år. Våra kunder ligger oss varmt om hjärtat - därför engagerar vi oss.


Säkerhetsdagar för sjundeklassare

Vi deltar på skolans Säkerhetsdagar och berättar om vikten av att använda säkerhetsbälte i bilen och ger även eleverna möjlighet att känna på hur det känns att volta med voltbilen.

Julgåva

Istället för att skicka julkort varje år så skänker vi en julgåva. Och vi låter våra följare på Facebook vara med att välja vilka som får den.  

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond