Omtanke Sörmland – sponsring till barn och ungdomar

Vi stödjer lokala, ideella, religiöst och politiskt obundna föreningar och organisationer genom vår sponsring som vi kallar Omtanke Sörmland. Syftet med Omtanke Sörmland är att stödja aktiviteter som bidrar till att skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar samt minska eller förebygga skador. 

Vi ser dig som sponsringsmottagare som en samarbetspartner som vi byter tjänster med. Värdet som vi ger i form av pengar ska beloppsmässigt motsvara den reklam vi får av er – värdena måste motsvara varandra.

Vi sponsrar inte enskilda personer, cuper, verksamheter med hög personskaderisk, privata tillställningar, aktiviteter med negativ inverkan på miljön eller föreningar med politisk verksamhet.

Tre gånger om året går vi igenom sponsringsförfrågningarna; 15 februari, 15 maj samt 15 september. Vi kan tyvärr inte sponsra alla aktiviteter och vi återkommer till dig så snart vi har ett besked. Ansök om sponsring genom att fylla i formuläret och klicka på Skicka. 

 

Kontaktuppgifter

*Obligatoriska uppgifter