Stadsmissionen – vi är vänföretag till Eskilstuna och Nyköping

Sedan januari 2022 samarbetar Länsförsäkringar Södermanland och Stadsmissionen i Eskilstuna och Nyköping för att tillsammans jobba mot utanförskap bland sörmlänningarna.

Par som ger varandra stöd i tillvaron.

– Det är viktigt för oss medarbetare och för oss som bolag att skapa trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar. Därför stödjer vi som vänföretag Stadsmissionens viktiga arbete för att tillsammans jobba mot utanförskapet i Eskilstuna och Nyköping, säger Lena Högfeldt, VD på Länsförsäkringar Södermanland.

I spåren av pandemin har det blivit tydligt att Stadsmissionens insatser verkligen behövs för att stödja extra utsatta människor och familjer lokalt i Sörmland. Insatserna ger möjlighet att hålla dörrarna öppna och hjälpa människor som inte alltid samhället når ut till.

– Trycket på våra verksamheter ökar och som ideell förening är vi beroende av näringslivets engagemang för att fortsätta driva och utveckla vårt sociala arbete. Tillsammans kan vi åstadkomma mer och nå ut till fler människor i behov av stöd. Därför är vi otroligt glada över att samarbeta med Länsförsäkringar Södermanland som delar vår ambition om att skapa ett varmare Eskilstuna och Nyköping, säger Annalie Welin, Tillförordnad Direktor på Eskilstuna Stadsmission.

Stadsmissionen i Eskilstuna och Nyköping driver professionellt socialt arbete för några av samhällets mest utsatta. Målet är att verka för en mänskligare stad för alla och minska utanförskap. Utgångspunkten är att alla människor har ett unikt värde och att i relation till enskilda individer se, lindra och förändra. I relation till samhället vill de att utmana, komplettera och engagera.

Stadsmissionen i Eskilstuna

Stadsmissionen i Nyköping