Kundinflytande

I det kundägda Länsförsäkringar Skåne sker allt med utgångspunkt från kundens intresse eftersom det inte finns andra ägarintressen. Som försäkringstagare i Länsförsäkringar Skåne är du också delägare, och representeras i vår fullmäktige.

Fullmäktige

Som delägare i Länsförsäkringar Skåne har du inflytande över verksamheten genom fullmäktige. Fullmäktige består av 50 kunder som röstas fram i ett fullmäktigeval. I valet kan alla försäkringskunder rösta för att utnyttja sin rätt som delägare.

Här kan du se vilka som sitter i fullmäktige just nu.

Kunderna väljer representanter

Val till fullmäktige sker kommunvis vart tredje år. Valberedningen lämnar ett förslag på kandidater till kunderna i kommunen och kunderna utser sedan, genom ett digitalt val, sina representanter.

Vem vill du ska representera dig?

Som försäkringskund kan själv ge förslag på den person i din kommun som du skulle vilja ha som fullmäktigeledamot. Under nomineringsperioden kan du på Länsförsäkringar Skånes särskilda webbplats (skane.fullmaktige.se) kan du föreslå en delägare som kandidat till fullmäktige. Valberedningen kontrollerar sedan att inkomna förslag uppfyller kraven för valbarhet enligt Länsförsäkringar Skånes bolagsordning och ansvarar för att nominera lämpliga kandidater i själva valet.

Vill du själv ställa upp?

Vill du själv ställa upp som kandidat i fullmäktigevalet kan du läsa mer på vår sida om fullmäktiges roll.

Kommande fullmäktigeval

  • 2022 är det fullmäktigeval i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad, Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.
  • 2023 är det fullmäktigeval i Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv.
  • 2024 är det fullmäktigeval i Båstad, Örkelljunga, Åstorp, Perstorp, Klippan och Ängelholm.